Thứ tư,  24/07/2024

"Quân đội nhân dân Việt Nam 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành"

Nhân kỉ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản cuốn sách “Quân đội nhân dân Việt Nam 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành” (xem ảnh). Cuốn sách gồm 2 phần: Quân đội nhân dân Việt Nam từ truyền thống đến hiện tại và Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Cuốn sách gồm các bài viết của một số đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội và một số nhà khoa học. Các bài viết trong cuốn sách được sắp xếp theo trình tự lịch sử kết hợp với chủ đề nghiên cứu. Nội dung cuốn sách phản ánh một số nét khái quát, có hệ thống quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong suốt 65 năm qua, đồng thời nêu lên một số bài học kinh nghiệm và những nhiệm vụ cơ bản của quân đội ta trong thời kì...

Nhân kỉ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản cuốn sách “Quân đội nhân dân Việt Nam 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành” (xem ảnh). Cuốn sách gồm 2 phần: Quân đội nhân dân Việt Nam từ truyền thống đến hiện tại và Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Cuốn sách gồm các bài viết của một số đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội và một số nhà khoa học. Các bài viết trong cuốn sách được sắp xếp theo trình tự lịch sử kết hợp với chủ đề nghiên cứu. Nội dung cuốn sách phản ánh một số nét khái quát, có hệ thống quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong suốt 65 năm qua, đồng thời nêu lên một số bài học kinh nghiệm và những nhiệm vụ cơ bản của quân đội ta trong thời kì mới.

Theo QĐND.vn