Thứ ba,  16/07/2024

Công tác dân vận ở Ban CHQS huyện Bắc Sơn

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Bắc Sơn, quán triệt sâu sắc đường lối nhiệm vụ chính trị, quân sự của Đảng, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, Ban chỉ huy quân sự huyện Bắc Sơn (BCHQS) đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua, phấn đấu xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Là đơn vị nằm ở huyện miền núi vùng cao của tỉnh, địa bàn rộng, vì thế BCHQS huyện luôn xác định công tác dân vận phải thực sự “khéo”. Với tình hình cụ thể của huyện, BCHQS huyện thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, đề xuất, kiến nghị với chính quyền địa phương những giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có tôn giáo; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước góp phần củng cố lòng tin của nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Trong 2...

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Bắc Sơn, quán triệt sâu sắc đường lối nhiệm vụ chính trị, quân sự của Đảng, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, Ban chỉ huy quân sự huyện Bắc Sơn (BCHQS) đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua, phấn đấu xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận.

Là đơn vị nằm ở huyện miền núi vùng cao của tỉnh, địa bàn rộng, vì thế BCHQS huyện luôn xác định công tác dân vận phải thực sự “khéo”. Với tình hình cụ thể của huyện, BCHQS huyện thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, đề xuất, kiến nghị với chính quyền địa phương những giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có tôn giáo; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước góp phần củng cố lòng tin của nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Trong 2 năm 2008 – 2009, phát huy tính chủ động, sáng tạo, kết hợp nhiều hình thức, biện pháp để gắn công tác quốc phòng an ninh với các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, BCHQS huyện đã phối hợp với MTTQ, Hội Chữ thập đỏ, các đơn vị trường học, vận động lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng các loại quỹ được hơn 31 triệu đồng để sử dụng vào các mục đích nhân đạo như: khắc phục thiên tai; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 40 em HS nghèo vùng sâu, vùng xa; xây mới 2 nhà tình nghĩa cho anh Dương Công Thăng, thương binh hạng 1/3 ở xã Hữu Vĩnh và gia đình mẹ Hoàng Thị Hỏi có con là liệt sĩ, xã Hưng Vũ… Hàng năm, đơn vị cũng dành tặng 3 suất quà cho các đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng của huyện… Đây thực sự là những việc làm ý nghĩa, giúp các em HS, các gia đình chính sách, gia đình hoạn nạn có cuộc sống ổn định. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã vận động nhân dân ủng hộ bộ đội lương thực – thực phẩm ước tính trên 32 triệu đồng.

Ngôi nhà tình thương của vợ chồng thương binh Dương Công Thăng

xã Hữu Vĩnh (Bắc Sơn)

Riêng năm 2009, cán bộ chiến sĩ Ban CHQS huyện phối hợp với nhân dân 3 xã Vũ Lễ, Chiến Thắng, Tân Tri sửa và làm mới 8.964m đường, phát quang 19.796m đường, mương, huy động đóng góp gần 672 triệu đồng. BCH quân sự huyện còn thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, vận động nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội… Những hoạt động thiết thực đó đã được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền, nhân dân chấp hành pháp luật, hăng hái tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và hoàn thành nghĩa vụ công dân. Cũng qua hoạt động công tác dân vận của BCHQS huyện đã giáo dục, rèn luyện bộ đội chấp hành tốt các quy định, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của quân đội.

Bằng những việc làm cụ thể, năm qua lực lượng vũ trang huyện đã góp phần quan trọng cùng địa phương xây dựng khu vực phòng thủ từ huyện đến cơ sở một cách vững chắc. Nói về vai trò của công tác dân vận, trung tá Trần Minh Đốc, Chính trị viên phó, BCHQS huyện khẳng định, công tác dân vận là một trong 3 chức năng của quân đội ta. Làm tốt công tác dân vận chính là giữ gìn và phát huy phẩm chất “Anh bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới, đóng góp vào việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày một vững chắc.

Thời gian tới, để góp phần xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện, BCHQS huyện tiếp tục đổi mới nội dung công tác dân vận, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo sao cho phù hợp với từng đối tượng, địa bàn để đạt kết quả cao nhất; có kế hoạch hỗ trợ vốn, kỹ thuật để người dân có thể tự vươn lên thoát nghèo; gần dân, sát dân hơn nữa để phản ánh kịp thời cho cấp ủy Đảng, chính quyền tâm tư, nguyện vọng của nhân dân… Có như vậy công tác dân vận mới phát huy được hiệu quả thiết thực, thúc đẩy sự nghiệp phát triển chung của huyện.


Thanh Hòa