Chủ nhật,  21/07/2024

Đình Lập tổng kết công tác quân sự địa phương

Ngày 6/1/2010, UBND huyện Đình Lập đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự địa phương năm 2009 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2010.Năm 2009, lực lượng vũ trang quân sự huyện đã thường xuyên được quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì chặt chẽ các chế độ, nắm chắc tình hình nội ngoại biên nên tình hình trị an trên địa bàn ổn định. Công tác diễn tập chiến đấu trị an được các cấp, các ngành tham gia chỉ đạo chặt chẽ, có nề nếp. Công tác huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ khoa học, sát với điều kiện cụ thể của địa phương nên quân số tham gia huấn luyện đạt trên 98%. Qua kiểm tra công tác huấn luyện năm 2009 đã có 16/16 đơn vị dân quân tự vệ huấn luyện đạt khá và giỏi. 5 đơn vị lực lượng dự bị động viên đạt khá. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 đạt 100% quân số tham gia lớp học. Bên cạnh các...

Ngày 6/1/2010, UBND huyện Đình Lập đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự địa phương năm 2009 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2010.

Năm 2009, lực lượng vũ trang quân sự huyện đã thường xuyên được quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì chặt chẽ các chế độ, nắm chắc tình hình nội ngoại biên nên tình hình trị an trên địa bàn ổn định. Công tác diễn tập chiến đấu trị an được các cấp, các ngành tham gia chỉ đạo chặt chẽ, có nề nếp. Công tác huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ khoa học, sát với điều kiện cụ thể của địa phương nên quân số tham gia huấn luyện đạt trên 98%. Qua kiểm tra công tác huấn luyện năm 2009 đã có 16/16 đơn vị dân quân tự vệ huấn luyện đạt khá và giỏi. 5 đơn vị lực lượng dự bị động viên đạt khá. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 đạt 100% quân số tham gia lớp học.

Bên cạnh các công tác trên, Ban chỉ huy quân sự huyện còn xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo quy định, nghị định, thông tư của Chính phủ và Bộ quốc phòng, bảo đảm 100% thôn bản đều có dân quân tự vệ được biên chế thành các tổ, tiểu đội, trung đội. Kết nạp được 14 đảng viên mới trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Năm 2010, UBND huyện Đình Lập đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm như: Thường xuyên quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn huyện. Giữa vững an ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia. Huấn luyện, giáo dục chính trị cho lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên hoàn thành tốt 100% các nội dung, chương trình, có 86% đạt khá giỏi, lực lượng thường trực đạt 30% giỏi, từ 5-6 đơn vị cơ sở đạt giỏi. Tại hội nghị, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng – quân sự địa phương năm 2009 và 23 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến năm 2009.


Lý Lê