Thứ ba,  16/07/2024

Kết quả sau 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đồn Biên phòng Chi Ma với các xã biên giới

Đồn Biên phòng Chi Ma (Đồn Biên phòng 41) huyện Lộc Bình có nhiệm vụ chính là quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia qua 3 xã Tú Mịch, Yên Khoái, Mẫu Sơn, với 7683 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao cùng chung sống đoàn kết. Ngoài nhiệm vụ chính, đồn còn thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp uỷ, chính quyền xã và các lực lượng đóng chân trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng vùng biên vững mạnh. Đặc biệt từ khi thực hiện Quy chế phối hợp Số 105/QC- PH, ngày 26/6/2006 Đảng uỷ Biên phòng Lạng Sơn với Huyện uỷ Lộc Bình, ngày 9/11/2006, Đảng uỷ Đồn biên phòng Chi Ma đã xây dựng Quy chế phối hợp Số 01/QC-PH với Đảng uỷ xã Tú Mịch, Yên Khoái, Mẫu Sơn. Quy chế này đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa bộ đội biên phòng với ấp uỷ, chính quyền địa phương và các ngành, đoàn thể...

Đồn Biên phòng Chi Ma (Đồn Biên phòng 41) huyện Lộc Bình có nhiệm vụ chính là quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia qua 3 xã Tú Mịch, Yên Khoái, Mẫu Sơn, với 7683 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao cùng chung sống đoàn kết.
Ngoài nhiệm vụ chính, đồn còn thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp uỷ, chính quyền xã và các lực lượng đóng chân trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng vùng biên vững mạnh. Đặc biệt từ khi thực hiện Quy chế phối hợp Số 105/QC- PH, ngày 26/6/2006 Đảng uỷ Biên phòng Lạng Sơn với Huyện uỷ Lộc Bình, ngày 9/11/2006, Đảng uỷ Đồn biên phòng Chi Ma đã xây dựng Quy chế phối hợp Số 01/QC-PH với Đảng uỷ xã Tú Mịch, Yên Khoái, Mẫu Sơn. Quy chế này đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa bộ đội biên phòng với ấp uỷ, chính quyền địa phương và các ngành, đoàn thể trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bộ đội biên phòng Tân Thanh kiểm tra cột mốc biên giới – Ảnh: Đ.B
Trong 3 năm thực hiện quy chế phối hợp, ban chỉ huy Đồn Biên phòng 41 thường xuyên làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền 3 xã kiện toàn, xây dựng cơ sở chính trị. Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, Đồn đã tuyên truyền được 66 buổi đến 2.377 lượt cán bộ, nhân dân về các chủ chương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các kế hoạch của tỉnh, huyện về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tuyên truyền về âm mưu thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; ý nghĩa Hiệp ước biên giới, kết quả phân giới cắm mốc trên đất liền…
Ngoài ra, Đồn Biên phòng Chi Ma đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết, xử lý các vụ việc về trật tự an toàn xã hội xảy ra trên địa bàn đảm bảo kịp thời, đúng luật, không để xảy ra tình hình phức tạp. Phối hợp các lực lượng tuần tra 56 lượt trên địa bàn, qua đó đã phát hiện, xử lý 4 vụ đánh bạc với 21 đối tượng, 4 vụ vận chuyển pháo trái phép từ Trung Quốc vàoViệt Nam. Định kỳ mỗi tháng một lần, Đảng uỷ Đồn Biên phòng Chi Ma chủ trì giao ban quy chế, trao đổi thông tin giữa đồn với 3 xã. Sau 3 năm, Đảng uỷ, UBND 3 xã biên giới đã trao đổi, thông báo cho đồn 94 tin liên quan đến biên giới, tình hình an ninh trật tự và các lĩnh vực khác. Đồn đã tuyên truyền, vận động nhân dân bám đất vùng biên phát triển kinh tế, phát triển trồng rừng, gắn với bảo vệ rừng, giúp người nghèo ngày công gặt lúa, giúp người nghèo làm được 7 ngôi nhà đại đoàn kết, cấp đồ dùng sinh hoạt trị giá gần 15 triệu đồng cho nhân dân.

Để công tác phối hợp tiếp tục phát huy hiêụ quả, Đảng uỷ Đồn Biên phòng Chi Ma và Đảng uỷ 3 xã biên giới đã cùng đưa ra phương hướng trong thời gian tới là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện trong tình hình mới”, nghiên cứu bổ sung nội dung quy chế phối hợp để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới; duy trì nghiêm túc nề nếp giao ban hàng tháng.

Mai Huệ