Thứ sáu,  19/07/2024

Nâng cao chất lượng tuyển quân đợt I năm 2010

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn đặt ở vị trí hàng đầu trong công tác quốc phòng quân sự địa phương của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp. Nhằm nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn ngày càng cao so với năm trước, vì vậy đòi hỏi công tác tuyển quân phải luôn đổi mới, khách quan, đạt chất lượng, hiệu quả.Nhận thức đầy đủ từ những vấn đề trên, ngay sau khi kết thúc công tác tuyển quân năm 2009, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổng kết công tác tuyển quân từ tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn, nhằm kiểm điểm đánh giá những ưu khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyển quân trong thời gian tới. Đồng thời tiếp tục củng cố kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp, ra nghị quyết chuyên đề về...

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn đặt ở vị trí hàng đầu trong công tác quốc phòng quân sự địa phương của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp. Nhằm nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn ngày càng cao so với năm trước, vì vậy đòi hỏi công tác tuyển quân phải luôn đổi mới, khách quan, đạt chất lượng, hiệu quả.
Nhận thức đầy đủ từ những vấn đề trên, ngay sau khi kết thúc công tác tuyển quân năm 2009, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổng kết công tác tuyển quân từ tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn, nhằm kiểm điểm đánh giá những ưu khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyển quân trong thời gian tới. Đồng thời tiếp tục củng cố kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp, ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác tuyển quân năm 2010; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, Luật NVQS bổ sung, sửa đổi đến các tầng lớp nhân dân địa phương thực hiện. Đặc biệt là công tác tuyển quân năm 2010, thực hiện trong toàn tỉnh việc địa phương chịu trách nhiệm toàn bộ khâu trong tuyển quân, chuyển giao nhiệm vụ thâm nhập “3 gặp, 4 biết” từ đơn vị nhận quân về địa phương, nhằm giảm bớt ngân sách, tạo điều kiện cho địa phương nâng cao trách nhiệm, thực hiện đúng Luật NVQS, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để thực hiện tốt công tác tuyển quân, cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ, đạt hiệu quả. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, hội đồng NVQS xã đã phân công các thành viên phối hợp với bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng khối, trưởng bản, công an viên, công an khu vực, tổ dân phố để tổ chức thâm nhập theo nội dung “3 gặp, 4 biết” đối với từng công dân. Qua đó đã nắm được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, lai lịch chính trị của bản thân và gia đình từng đối tượng. Việc thâm nhập công dân trong độ tuổi nhập ngũ được tiến hành công khai, dân chủ, với sự tham gia đầy đủ của các ban, ngành, đoàn thể ở thôn xóm và sự chỉ đạo của cơ quan quân sự các cấp; trên cơ sở đó hội đồng NVQS các cấp đã thực hiện đúng về các tiêu chuẩn, tạm hoãn, tạm miễn… theo luật định.
Tiễn anh lên đường – Ảnh: Dương Nguyên
Do làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay Hội đồng NVQS các huyện Tràng Định, Văn Lãng, Đình Lập, Bắc Sơn, Hữu Lũng và thành phố Lạng Sơn đã tổ chức khám tuyển cho 1.429 thanh niên. Kết quả có 66,73% thanh niên trúng tuyển NVQS đợt I năm 2010; trong đó độ tuổi từ 18 đến 21 là 89,21%; 22 đến 25 là 10,79%; sức khỏe loại I là 15,92%, loại 2 là 50,16% và loại 3 là 33,92%; trình độ văn hóa trung học phổ thông là 50.36%, trung học cơ sở là 47,96% và tiểu học là 1,68%; gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Hoa, Sán Chỉ, Cao Lan và Mông. Số thanh niên trúng tuyển đã được xét nghiệm HIV/AIDS bảo đảm đúng theo quy định, kiên quyết loại bỏ những trường hợp không đủ điều kiện vào quân đội. Trong số thanh niên trúng tuyển đợt này có 1 đảng viên, còn lại là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và có 26 thanh niên viết đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ.
Có thể nói, 100% thanh niên nhập ngũ lần này đều phấn khởi, ý thức niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm thiêng liêng cao cả của mình để cống hiến, góp sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tin rằng công tác tuyển quân đợt I năm 2010 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh ngay từ đầu xuân mới.

Vũ Công Túc