Chủ nhật,  21/07/2024

Bộ đội biên phòng tỉnh sẵn sàng cho ngày bầu cử

LSO- Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã được Thường vụ Đảng uỷ, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh quan tâm chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt về mọi mặt. Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh làm thủ tục xuất, nhập khẩu cho khách du lịchBộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau bầu cử tại địa bàn. Tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản về bầu cử đến cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị, trên cơ sở đó, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nội dung, nhận thức đúng đắn trong quá trình thực hiện bầu cử. Các đơn vị đã tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc để chào mừng cuộc bầu cử. Một số chiến sĩ...

LSO- Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã được Thường vụ Đảng uỷ, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh quan tâm chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt về mọi mặt.
Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh làm thủ tục xuất, nhập khẩu cho khách du lịch

Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau bầu cử tại địa bàn. Tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản về bầu cử đến cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị, trên cơ sở đó, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nội dung, nhận thức đúng đắn trong quá trình thực hiện bầu cử. Các đơn vị đã tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc để chào mừng cuộc bầu cử. Một số chiến sĩ trẻ sau khi được học tập về bầu cử, không khỏi bồi hồi bởi lần đầu tiên cầm lá phiếu tham gia bầu cử. Về công tác giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử bầu vào HĐND các cấp, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia hiệp thương giới thiệu cán bộ là Bộ đội Biên phòng tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đủ tiêu chuẩn. Đối với các Đồn Biên phòng chủ động làm tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lựa chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử HĐND các cấp. BĐBP tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an tòan về mọi mặt cho công tác bầu cử tại các địa bàn, tổ bầu cử nơi Đồn Biên phòng đóng quân. Đồng thời hướng dẫn chi tiết, cụ thể cách thức và quy trình tiến hành bầu cử, từ đó các đơn vị chủ động làm tốt công tác chuẩn bị. Ngoài chuẩn bị tốt cho bầu cử; công tác xây dựng đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ vẫn phải đảm bảo được duy trì nghiêm túc các chế độ, nhiệm vụ chính trị được giao… Các đơn vị đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi thực hiện tốt công tác tuần tra bảo vệ biên giới, làm tốt công tác kiểm soát qua lại cửa khẩu. Đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Tại các đơn vị đã thành lập tổ bầu cử do đồng chí chỉ huy đơn vị làm tổ trưởng và các đơn vị tham gia bầu cử theo tổ của địa phương chỉ huy đơn vị là thành viên trong tổ bầu cử. Danh sách cử tri cũng đã được niêm yết tại các đơn vị bầu cử.
Với chức năng nhiệm vụ được giao, các Đồn Biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, tổ chức tuyên truyền về bầu cử như Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Chỉ thị của Tỉnh ủy Lạng Sơn về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016… đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó các đơn vị còn chú trọng tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, các quy định về giới thiệu người được ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân. Công tác tuyên truyền bầu cử được các đơn vị lồng ghép vào các buổi họp dân, giúp đỡ nhân dân lao động sản xuất và các hoạt động văn hóa, thể thao đã tạo không khí sôi nổi ở đơn vị và địa bàn.Thông qua công tác tuyên truyền người dân đã nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc bầu cử. Từ đó, người dân có thể tự chọn ra những đại biểu có đầy đủ phẩm chất đạo đức cũng như năng lực lãnh đạo góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế – xã hội. Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử . Công tác chuẩn bị cho bầu cử được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai chu đáo, cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh đang dấy lên phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, tin tưởng rằng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ thành công tốt đẹp.


Trần Quang Thiệp