Cũng vì thế, mùa ra quân huấn luyện năm 2024 cũng thật đặc biệt. Từ nhiều tháng qua, cán bộ, chiến sĩ các quân khu, quân đoàn, quân, binh chủng, học viện, nhà trường và LLVT các tỉnh, thành phố trên cả nước đã có sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, sẵn sàng lập thành tích cao nhất cho một năm huấn luyện mới.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
Phi công YAK – 130 Trung đoàn 940 (Quân chủng Phòng không – Không quân) trao đổi kinh nghiệm sau buổi huấn luyện. 
<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
Thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh cho cán bộ các cấp tại Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh).
<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 hải quân đánh bộ thực hành một tình huống huấn luyện.

Nguồn:https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khoi-dong-cho-mot-nam-dac-biet-766922