Thứ hai,  22/07/2024

Thủ tướng CH Pháp Francois Fillon thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng CH Pháp Francois Fillon thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 14-11.Cùng đi với Thủ tướng F. Fillon, có Bộ trưởng Giáo dục Đại học Pháp V.Pê-cờ-rét-xơ; Quốc vụ khanh phụ trách Ngoại thương, Bộ Kinh tế A.I-đrắc; Quốc vụ khanh phụ trách Giao thông Đ.Buy-xơ-rô; Đại sứ Pháp tại Việt Nam E.Bô-lô; Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt tại Thượng viện C.Pông-xơ-lê; Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt tại Hạ viện M.Voa-danh và nhiều thành viên cấp cao Chính phủ Pháp.Thủ tướng Pháp F. Fillon sinh ngày 4-3-1954 tại TP Măng (tỉnh Xác-tơ). Ông tốt nghiệp Cử nhân Luật Công, Thạc sĩ Luật Công và Chính trị tại Đại học Me-nơ (Lơ Măng); Thạc sĩ Luật Công (DEA) tại Đại học Rơ-nê Đề-các-tơ (Pa-ri). Ông được bầu làm nghị sĩ tỉnh Xác-tơ năm 1981; trúng cử Thượng nghị sĩ tỉnh Xác-tơ năm 2004.Ông từng giữ các chức vụ Chủ tịch Hội đồng TP Xác-tơ, Chủ tịch Hội đồng TP Xô-lê-mơ (tỉnh Xác-tơ), Thị trưởng TP Xa-blê, Chủ tịch Hội đồng Vùng Pay-i Đờ La Loa. Ông từng là Thư ký toàn quốc, người phát...

Cùng đi với Thủ tướng F. Fillon, có Bộ trưởng Giáo dục Đại học Pháp V.Pê-cờ-rét-xơ; Quốc vụ khanh phụ trách Ngoại thương, Bộ Kinh tế A.I-đrắc; Quốc vụ khanh phụ trách Giao thông Đ.Buy-xơ-rô; Đại sứ Pháp tại Việt Nam E.Bô-lô; Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt tại Thượng viện C.Pông-xơ-lê; Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt tại Hạ viện M.Voa-danh và nhiều thành viên cấp cao Chính phủ Pháp.

Thủ tướng Pháp F. Fillon sinh ngày 4-3-1954 tại TP Măng (tỉnh Xác-tơ). Ông tốt nghiệp Cử nhân Luật Công, Thạc sĩ Luật Công và Chính trị tại Đại học Me-nơ (Lơ Măng); Thạc sĩ Luật Công (DEA) tại Đại học Rơ-nê Đề-các-tơ (Pa-ri). Ông được bầu làm nghị sĩ tỉnh Xác-tơ năm 1981; trúng cử Thượng nghị sĩ tỉnh Xác-tơ năm 2004.Ông từng giữ các chức vụ Chủ tịch Hội đồng TP Xác-tơ, Chủ tịch Hội đồng TP Xô-lê-mơ (tỉnh Xác-tơ), Thị trưởng TP Xa-blê, Chủ tịch Hội đồng Vùng Pay-i Đờ La Loa. Ông từng là Thư ký toàn quốc, người phát ngôn, cố vấn chính trị Đảng Tập hợp vì nền Cộng hòa (RPR), Chủ tịch Hiệp hội Phrăng-xơ 9, thành viên sáng lập Đảng Liên minh Phong trào (UM), Cố vấn chính trị cho Chủ tịch Đảng Liên minh Phong trào Nhân dân (UMP) N.Xác-cô-di. Ông từng đảm nhiệm các chức Bộ trưởng Đào tạo đại học và Nghiên cứu; Bộ trưởng Công nghệ thông tin và Bưu điện; Bộ trưởng phụ trách Bưu điện, Truyền thông và Vũ trụ; Bộ trưởng Các vấn đề xã hội, Việc làm và Đoàn kết; Bộ trưởng Giáo dục quốc gia, Đào tạo đại học và Nghiên cứu. Ông được bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ Pháp ngày 17-5-2007. Ông F. Fillon kết hôn năm 1980 và có năm người con.

Theo Nhandan