Thứ ba,  16/07/2024

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ Nhất

Dự Đại hội có đồng chí Bế Trường Thành, Uỷ viên Ban chỉ đạo Đại hội Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Đại hội DTTS Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban dân tộc của Chính Phủ, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đại diện các cơ quan dân tộc một số tỉnh bạn miền núi phía Bắc và 399 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 620.000 các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.Sáng ngày 18/11, Đại hội đã diễn ra phiên họp chính thức, đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã khai mạc Đại hội. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lân thứ Nhất, nhằm tôn vinh, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển; cổ vũ và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn...

Dự Đại hội có đồng chí Bế Trường Thành, Uỷ viên Ban chỉ đạo Đại hội Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Đại hội DTTS Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban dân tộc của Chính Phủ, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đại diện các cơ quan dân tộc một số tỉnh bạn miền núi phía Bắc và 399 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 620.000 các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Sáng ngày 18/11, Đại hội đã diễn ra phiên họp chính thức, đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã khai mạc Đại hội. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lân thứ Nhất, nhằm tôn vinh, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển; cổ vũ và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu: dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới, có nhiều dân tộc cùng sinh sống. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, đại đoàn kết các dân tộc, Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực phấn đấu, phát huy cao độ nội lực, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của Trung ương và tỉnh bạn, từng bước khai thác, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc, vượt qua khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện nhiều chương trình, đề án, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội. Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước, với sự phấn đấu của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế – xã hội nói chung và đồng bào các dân tộc Lạng Sơn nói riêng đã có nhiều đổi thay, khởi sắc, đời sống nhân dân ổn định và từng bước được cải thiện, kết cấu hạ tầng, kinh tế – xã hội được tăng cường từng bước đáp ứng yêu cầu, các lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đại hội đã nghe một số báo cáo tiêu biểu của các tập thể và cá nhân.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bế Trường Thành đã đánh giá cao những thành tích của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn trong những năm qua, đồng chí chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu đạt thành tựu cao hơn, to lớn hơn trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, đoàn kết các dân tộc, giữ vững quốc phòng, an ninh, phát huy tiềm năng lợi thế đưa Lạng Sơn trở thành một trong những tỉnh giàu, mạnh của vùng miền núi phía Bắc và của cả nước. Thay mặt Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đồng chí đã trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”.

Tại đại hội đã có 26 tập thể và 56 cá nhân được trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Đại hội đã chọn cử 47 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam và thông qua quyết tâm thư của Đại hội.

Lan