Chủ nhật,  21/07/2024

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh: Các chiến sĩ cách mạng bị địch tù đày tiếp tục góp phần tích cực giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ kế tiếp

Đồng chí Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe và nghe các đồng chí Lê Quang Vịnh, Phạm Bá Lữ, Võ Thị Thắng, Nguyễn Tấn Phát, lãnh đạo và thành viên của đoàn phát biểu ý kiến cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tháng cuối đời còn lại...Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hoan nghênh ý thức trách nhiệm, ghi nhận nguyện vọng của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày và nhấn mạnh: Đất nước độc lập, thống nhất, chúng ta có được cuộc sống như hôm nay là nhờ tinh thần chiến đấu kiên cường và hy sinh to lớn của nhiều thế hệ người Việt Nam, của đồng bào và chiến sĩ cả nước vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, trong đó có sự đóng góp của những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Đảng, Nhà nước, nhân dân đánh giá cao và biết ơn sự đóng góp, hy sinh nói trên. Không chỉ kiên...

Đồng chí Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe và nghe các đồng chí Lê Quang Vịnh, Phạm Bá Lữ, Võ Thị Thắng, Nguyễn Tấn Phát, lãnh đạo và thành viên của đoàn phát biểu ý kiến cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tháng cuối đời còn lại…


Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hoan nghênh ý thức trách nhiệm, ghi nhận nguyện vọng của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày và nhấn mạnh: Đất nước độc lập, thống nhất, chúng ta có được cuộc sống như hôm nay là nhờ tinh thần chiến đấu kiên cường và hy sinh to lớn của nhiều thế hệ người Việt Nam, của đồng bào và chiến sĩ cả nước vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, trong đó có sự đóng góp của những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Đảng, Nhà nước, nhân dân đánh giá cao và biết ơn sự đóng góp, hy sinh nói trên. Không chỉ kiên cường, bất khuất trong nhà giam của kẻ thù, từ sau năm 1975, nhiều đồng chí vượt qua nhiều khó khăn, tiếp tục cống hiến xây dựng đất nước trên cương vị công tác mới…


Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã và đang phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội lần thứ X của Đảng. Với nỗ lực vượt bậc, gần hai năm qua, đất nước ta đã vượt qua thử thách lớn do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính thế giới, chúng ta đã kiềm chế được lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tiếp tục tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đất nước đang chuẩn bị bước vào thực hiện kế hoạch 2010 với quyết tâm cao: hoàn thành các mục tiêu đã đề ra của kế hoạch năm năm (2006-2010), tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư mong các đồng chí chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tiếp tục có đóng góp vào sự nghiệp chung, tiếp tục là tấm gương sáng về ý chí kiên cường, niềm tin vào lý tưởng cách mạng. Đồng thời, góp phần tích cực giáo dục các thế hệ đi sau truyền thống yêu nước, để thế hệ nối tiếp thế hệ quyết tâm bảo vệ và phát huy thành quả cách mạng, vững vàng trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…


Theo Nhandan.com.vn