Chủ nhật,  21/07/2024

UBND tỉnh: Triển khai kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2010

LSO-Sáng ngày 16/12/2009, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2010. Tham dự có đồng chí Dương Thời Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo 11 huyện, thành phố.Tại hội nghị, thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lý Vinh Quang, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư đã đọc Quyết định số 2468/QĐ-UBND của UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010. Theo đó, trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, mảng nông - lâm nghiệp và kinh tế nông thôn, các sở, ban, ngành phải tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch số 37/KH-UBND của UBND tỉnh. Sở NN&PTNT cần chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp; chấn chỉnh và đổi mới công tác quản lý nhà nước trong việc lưu...

Tại hội nghị, thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lý Vinh Quang, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư đã đọc Quyết định số 2468/QĐ-UBND của UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010. Theo đó, trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, mảng nông – lâm nghiệp và kinh tế nông thôn, các sở, ban, ngành phải tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch số 37/KH-UBND của UBND tỉnh. Sở NN&PTNT cần chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp; chấn chỉnh và đổi mới công tác quản lý nhà nước trong việc lưu thông, phân phối các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời cho sản xuất. Đặc biệt là thực hiện tốt kế hoạch sản xuất lâm nghiệp, trọng tâm là mục tiêu, nhiệm vụ của dự án 5 triệu ha rừng. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp – thủ công nghiệp, sở Công Thương cần thường xuyên kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh, chủ động tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn để ổn định sản xuất, từng bước phát triển nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của các cơ sở công nghiệp hiện có. Khuyến khích đầu tư các cơ sở công nghiệp phụ trợ, công nghiệp gia công, tái chế hàng hoá XNK gắn với lợi thế kinh tế cửa khẩu. Sở Công Thương cùng với Sở Xây dựng phối hợp với các ngành, tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để đưa vào vận hành Nhà máy Xi măng Đồng Bành. Cùng đó tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xi măng Hồng Phong 35 vạn tấn/năm, tạo điều kiện thuận lợi để sớm triển khai dự án nhiệt điện Na Dương. Riêng đối với sở Công Thương, cần phối hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn. Ngoài ra, tiếp tục chú trọng hơn nữa công tác xúc tiến thương mại, tập trung thực hiện tốt công tác quản lý XNK… Đặc biệt, về các giải pháp chủ yếu điều hành phát triển kinh tế – xã hội, UBND tỉnh rất chú trọng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đưa ra nhiều giải pháp cho phát triển du lịch, phát triển doanh nghiệp…


Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Năm 2010 là năm cuối cùng trong thời kỳ ổn định ngân sách (2007 – 2010), tỉnh tiếp tục thực hiện ổn định 3 nội dung điều hành theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước đã được HĐND tỉnh phê chuẩn. Tiếp tục thực hiện cơ chế cân đối ngân sách các huyện, thành phố từ nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội. Thông qua hội nghị, theo Quyết định 2468/QĐ-UBND, UBND tỉnh đã phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 cho các ngành và 11 huyện, thành phố. Riêng phần thu ngân sách, UBND tỉnh đã giao dự toán thu cụ thể cho Cục Thuế, Cục Hải quan, UBND các huyện, thành phố. Đối với chi ngân sách, UBND tỉnh cũng phân bổ cụ thể trong việc chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính. Trong phần này, Quyết định cũng quy định rõ, các huyện, thành phố cần bố trí dự phòng ngân sách cấp mình không được thấp hơn mức dự phòng đã được UBND tỉnh giao để chủ động thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Ngoài ra, trong quá trình quyết định phân bổ dự toán thu, chi ngân sách, trường hợp HĐND huyện, thành phố quyết định số thu cao hơn số thu tỉnh giao thì được phép bố trí tăng chi theo số điều tiết được hưởng tăng thêm.


Tại hội nghị, sau khi nghe những ý kiến thảo luận của đại diện các ngành, các huyện, thành phố, đồng chí Dương Thời Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã phát biểu ý kiến chỉ đạo đề nghị các đơn vị sử dụng ngân sách và các huyện, thành phố khi phân bổ ngân sách phải đảm bảo kinh phí thực hiện những nhiệm vụ quan trọng theo quy định. Đồng thời phải đảm bảo yêu cầu chi tiêu ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Ngay sau hội nghị, các đơn vị, các huyện, thành phố cần sớm triển khai phân bổ, giao dự toán thu chi ngân sách năm 2010 cho các đơn vị trực thuộc, chính quyền các xã, phường, thị trấn. Đồng chí Dương Thời Giang nhấn mạnh, những khó khăn trước mắt còn nhiều, để hoàn thành kế hoạch năm 2010,các ngành, các huyện, thành phố, các cấp cần phải thường xuyên theo sát tiến độ thực hiện để kịp thời điểu chỉnh. Cùng đó, để đẩy mạnh số thu, các huyện và thành phố cần tiếp tục phát triển các đơn vị sản xuất, kinh doanh tư nhân, đặc biệt là phải quan tâm phát triển các dự án công nghiệp.

Trí Dũng