Thứ tư,  24/07/2024

Làm tốt công tác chính trị để xây dựng lực lượng quân sự vững mạnh

LSO-Với quan điểm, nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, cùng tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng bộ Quân sự tỉnh. Thời gian qua, chỉ huy cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp thuộc Bộ chỉ huy đã chủ động, tích cực đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, lý luận bám sát thực tế, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và sự kiện. Đầu tiên là việc chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, nghị quyết chuyên đề; đồng thời lãnh đạo tập trung làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, rèn luyện kỷ luật. Nhất là việc giáo dục về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, nhiệm vụ của quân đội, của đơn vị và pháp luật của Nhà nước với hình thức giáo...

Thời gian qua, chỉ huy cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp thuộc Bộ chỉ huy đã chủ động, tích cực đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, lý luận bám sát thực tế, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và sự kiện. Đầu tiên là việc chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, nghị quyết chuyên đề; đồng thời lãnh đạo tập trung làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, rèn luyện kỷ luật. Nhất là việc giáo dục về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, nhiệm vụ của quân đội, của đơn vị và pháp luật của Nhà nước với hình thức giáo dục phong phú, đa dạng cùng cách thức chuyển tải phù hợp, do vậy đã mang lại hiệu quả rất thiết thực. Tính hiệu quả đó được thể hiện sâu sắc qua các mặt công tác với kết quả đạt được rất đáng ghi nhận.


Đối với công tác tuyên huấn, Bộ Chỉ huy Quân sự chủ động hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai đến các cơ quan, đơn vị tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là thi đua chào mừng các ngày lễ, tết trong năm. Tính riêng năm 2009, đã có 100% đơn vị tiến hành tổ chức phát động và thực hiện ký giao ước thi đua với chủ đề “Một tập trung, hai khâu đột phá”, “Sáng mãi điện biên”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”… Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, cấp ủy viên các cấp luôn được kiện toàn, chế độ công tác của cấp ủy các cấp được duy trì có nền nếp, đúng quy định; nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững; 100% cấp ủy, chi bộ có nghị quyết lãnh đạo thường kỳ tháng, nghị quyết chuyên đề bảo đảm kịp thời, sát và đúng với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ từng đơn vị. Công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát được thực hiện với kết quả tốt. Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, công tác quần chúng và các công tác khác được triển khai thực hiện đảm bảo. Những kết quả đó đã góp phần củng cố thêm niềm tin, niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong cán bộ, chiến sĩ. Và chính điều này đã trở thành động lực cho cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đưa đến mức độ hoàn thành công việc năm sau luôn cao hơn năm trước. Các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang quân sự tỉnh đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an tòan xã hội địa bàn, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế tỉnh nhà nói riêng, cả nước nói chung.


Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy, đảng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – quân sự năm 2010. Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nguyễn Văn Quân - Chủ nhiệm Chính trị - Bộ CHQS tỉnh