Thứ hai,  22/07/2024

Hội CCB xã Quốc Khánh tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân

Cùng với việc củng cố, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, những năm qua Hội CCB xã Quốc Khánh còn tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ vững an ninh biên giới.Quốc Khánh là xã vùng cao, biên giới, có 28 thôn, bản, trong đó có 9 thôn giáp biên, với chiều dài đường biên giới 14,5 km. Xã có 1.402 hộ dân, 6.212 nhân khẩu, thành phần dân tộc gồm: Tày Nùng, Kinh, Hoa, cùng chung sống, đoàn kết. Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ xã và Hội cấp trên, sự phối hợp, động viên của các tổ chức đoàn thể, cán bộ hội viên CCB xã đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần cùng toàn xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương. Hội CCB xã luôn thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, phối hợp với Đồn biên phòng 73 đóng trên địa bàn và các đoàn thể của xã; tổ...

Cùng với việc củng cố, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, những năm qua Hội CCB xã Quốc Khánh còn tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ vững an ninh biên giới.

Quốc Khánh là xã vùng cao, biên giới, có 28 thôn, bản, trong đó có 9 thôn giáp biên, với chiều dài đường biên giới 14,5 km. Xã có 1.402 hộ dân, 6.212 nhân khẩu, thành phần dân tộc gồm: Tày Nùng, Kinh, Hoa, cùng chung sống, đoàn kết. Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ xã và Hội cấp trên, sự phối hợp, động viên của các tổ chức đoàn thể, cán bộ hội viên CCB xã đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần cùng toàn xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương.

Hội CCB xã luôn thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, phối hợp với Đồn biên phòng 73 đóng trên địa bàn và các đoàn thể của xã; tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, hội viên và nhân dân nắm vững quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; thông tin về mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc theo phương châm 16 chữ vàng “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” trên tinh thần 4 tốt “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Xác định trách nhiệm cho hội viên CCB, thực hiện tốt các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước và kỷ luật phát ngôn khi tiếp xúc với người nước ngoài, không để kẻ địch lợi dụng, tác động gây ảnh hưởng xấu. Quán triệt và thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường công tác đối ngoại trong thì kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước đến năm 2010 và những năm tiếp theo”; Hội đã phối hợp với bộ đội biên phòng và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, giải thích cho gần 5.000 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân về: cấm buôn bán phụ nữ, trẻ em; ý nghĩa của việc phân giới cắm mốc biên giới đất liền và kết quả công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam và Trung Quốc. Hội CCB xã tích cực tham gia cùng với Đồn Biên phòng 73 và các đoàn thể của xã tuần tra khu vực biên giới, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ vững an ninh biên giới. Đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ tình đoàn kết giữa nhân dân 2 nước Việt – Trung. Ngoài ra tổ chức hội còn tham gia thực hiện tốt phong trào an ninh bảo vệ tổ quốc trên địa bàn, cùng các lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả việc xâm lấn đất canh tác trong vành đại biên giới và hoà giải thành nhiều vụ việc mâu thuẫn nội bộ gia đình, trong thôn, bản.

Hội xác định là đoàn thể chính trị xã hội, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, xây dựng Hội luôn trong sạch, vững mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN. Góp phần cùng địa phương xây dựng, nâng cao đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.


Thanh Đàn