Thứ năm,  25/07/2024

Công tác phát triển Đảng ở xã vùng cao

Công Sơn là một xã vùng cao của huyện Cao Lộc, 100% là đồng bào dân tộc Dao, đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn. Song trong những năm gần đây công tác phát triển Đảng, luôn được Đảng uỷ xã Công Sơn quan tâm và đã thu được kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là năm 2009 Công Sơn kết nạp Đảng đạt 180% kế hoạch, số đảng viên được kết nạp nhiều nhất từ trước đến nay.Những năm trước đây công tác phát triển Đảng ở Công Sơn gặp nhiều khó khăn, mỗi năm chỉ kết nạp được 1-2 đảng viên, nguyên nhân do năng lực của cấp uỷ chi bộ còn yếu, công tác phát triển Đảng chưa được quan tâm đúng mức, nguồn để bồi dưỡng kết nạp còn hạn chế, trình độ văn hoá thấp, nhiều quần chúng chưa có động cơ phấn đấu vào Đảng. Năm 2004, toàn xã có 7 chi bộ, trong đó có 1 chi bộ ghép 3 thôn, trên 50 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TU, ngày 23/7/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo công tác phát triển đảng viên, xoá thôn,...

Công Sơn là một xã vùng cao của huyện Cao Lộc, 100% là đồng bào dân tộc Dao, đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn. Song trong những năm gần đây công tác phát triển Đảng, luôn được Đảng uỷ xã Công Sơn quan tâm và đã thu được kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là năm 2009 Công Sơn kết nạp Đảng đạt 180% kế hoạch, số đảng viên được kết nạp nhiều nhất từ trước đến nay.

Những năm trước đây công tác phát triển Đảng ở Công Sơn gặp nhiều khó khăn, mỗi năm chỉ kết nạp được 1-2 đảng viên, nguyên nhân do năng lực của cấp uỷ chi bộ còn yếu, công tác phát triển Đảng chưa được quan tâm đúng mức, nguồn để bồi dưỡng kết nạp còn hạn chế, trình độ văn hoá thấp, nhiều quần chúng chưa có động cơ phấn đấu vào Đảng. Năm 2004, toàn xã có 7 chi bộ, trong đó có 1 chi bộ ghép 3 thôn, trên 50 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TU, ngày 23/7/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo công tác phát triển đảng viên, xoá thôn, trường “trắng“ đảng viên; giảm thôn, trường còn gép chi bộ, Đảng uỷ xã Công Sơn đã tập trung chỉ đạo các chi bộ chú trọng phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu cho mỗi chi bộ kết nạp 1 đảng viên/năm, quan tâm đến quần chúng trong độ tuổi đoàn viên, dân quân tự vệ, giáo viên có trình độ, sức khoẻ, tích cực trong các phong trào ở địa phương, đặc biệt là những chi bộ ít đảng viên…

Bên cạnh đó hàng năm Đảng uỷ còn thường xuyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại xã cho các quần chúng ưu tú học tập, năm 2007, xã đã mở 1lớp cho 27 quần chúng ưu tú. Năm nào không tổ chức được, xã gửi các quần chúng ưu tú học ở các xã bạn, hoặc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Những quần chúng ưu tú sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đã được các chi bộ tích cực giúp đỡ phấn đấu. Từ năm 2005 đến nay, mỗi năm Công Sơn kết nạp được từ 3-5 đảng viên, đặc biệt năm 2009 kết nạp được 9 đảng viên, đạt 180% chỉ tiêu, nâng số đảng viên toàn xã lên 73 đảng viên, số chi bộ lên 12, trong đó có 1 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ cơ quan, 1 chi bộ Trạm Y tế và 9 chi bộ/ 9 thôn, xóa chi bộ ghép 3 thôn. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Đảng uỷ đã phân công các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng uỷ phụ trách địa bàn từng chi bộ và dự các buổi sinh hoạt. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung sinh hoạt. Đến nay chế độ sinh hoạt ở các chi bộ được thực hiện nghiêm túc, mỗi tháng 1 lần, không còn như trước có chi bộ 2-3 tháng mới sinh hoạt một lần; nội dung sinh hoạt của các chi bộ đã được đổi mới, nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy, công tác phát triển Đảng được quan tâm, tiêu biểu như Chi bộ thôn Ngàn Tặc, Cốc Tranh, trong năm 2009 hai Chi bộ đã kết nạp được 5 đảng viên. Có thể nói công tác phát triển Đảng trong thời gian qua ở xã Công Sơn, đã góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Phát triển mô hình trồng hồng ở Văn Lãng

Hiện nay, khó khăn nhất trong công tác phát triển Đảng ở Công Sơn là đối với những thôn đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn, trình độ học vấn của còn thấp, dân cư không tập trung, tỷ lệ đảng viên ít như thôn Đông Chắn, Khuổi Tao. Do vậy, xã đã rất quan tâm đến những thôn này, thời gian qua Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo chi bộ đẩy mạnh công tác phát triển Đảng. Tháng 10/2009 hai thôn đã hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ cho 4 quần chúng ưu tú đề nghị kết nạp. Mục tiêu năm 2010, Đảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, tập trung vào những thanh niên, đoàn viên ưu tú, có trình độ văn hóa, lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, giáo viên, phấn đấu kết nạp 10 đảng viên trở lên, từng bước bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ có trình độ, năng lực, tạo nguồn cán bộ kế cận cho xã.


La Nam