Thứ tư,  24/07/2024

Chính phủ họp phiên thường kỳ: Phấn đấu quyết liệt cho các mục tiêu năm 2010

Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các thành viên Chính phủ tăng cường phối hợp, tổ chức triển khai quyết liệt, năng động, sáng tạo để ổn định kinh tế vĩ mô, đạt tăng trưởng cao, đảm bảo tốt an sinh xã hội; hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu KT – XH năm 2010 đã được Quốc hội thông qua.Trong hai ngày 4-5/1/2010, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể Trung ương đã nghe và thảo luận các Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sau 20 năm thực hiện Luật Đầu tư nước ngoài và 2 năm gia nhập WTO, Đề án định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thời kỳ 2006 - 2010; Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2009 và chương trình công tác năm 2010... 2009: Bám sát diễn biến, quyết sách nhanh nhạyCác thành viên Chính phủ và lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn...

Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các thành viên Chính phủ tăng cường phối hợp, tổ chức triển khai quyết liệt, năng động, sáng tạo để ổn định kinh tế vĩ mô, đạt tăng trưởng cao, đảm bảo tốt an sinh xã hội; hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu KT – XH năm 2010 đã được Quốc hội thông qua.

Trong hai ngày 4-5/1/2010, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể Trung ương đã nghe và thảo luận các Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2009; về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sau 20 năm thực hiện Luật Đầu tư nước ngoài và 2 năm gia nhập WTO, Đề án định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thời kỳ 2006 – 2010; Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2009 và chương trình công tác năm 2010…

2009: Bám sát diễn biến, quyết sách nhanh nhạy

Các thành viên Chính phủ và lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể Trung ương nhất trí đánh giá, trước tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, năm 2009, Chính phủ đã đánh giá đúng tình hình, xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ, chuyển hướng kịp thời, quyết sách nhanh nhạy, trên cơ sở đó chỉ đạo, điều hành một cách tập trung quyết liệt, cụ thể, ứng biến sáng tạo, theo sát diễn biến trong nước và quốc tế.

Đánh giá cao quyết sách của Chính phủ về việc triển khai các giải pháp kích thích kinh tế, mà trọng tâm là gói hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn tại ngân hàng, giảm, giãn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu đối với một số nguyên liệu đầu vào, miễn thuế thu nhập cá nhân…, các đại biểu dự phiên họp cho rằng đây là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng hợp lý.

Đồng thời, với sự chung sức đồng lòng, nỗ lực, quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, sự quản lý điều hành có hiệu quả của Nhà nước, chúng ta đã thực hiện có kết quả mục tiêu tổng quát của năm.

Năm 2009, trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng âm, Việt Nam vẫn là một trong số ít các nước có tốc độ tăng trưởng khá cao, đạt 5,32%, vượt chỉ tiêu đề ra; công nghiệp và xây dựng tăng 5,52%; dịch vụ tăng 6,63%; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; chỉ số giá tiêu dùng cả năm tăng 6,88%; an sinh và phúc lợi xã hội được quan tâm đặc biệt, người nghèo, công chức thu nhập thấp được hỗ trợ đáng kể; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 12,3%.

Chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thế và lực của đất nước tiếp tục được tăng cường, vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. Công tác xây dựng thể chế, cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng có những bước tiến quan trọng.

Ảnh minh họa
Năm 2010: năng động, sáng tạo, tăng cường công tác dự báo

Nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế

Bên cạnh những thành công đạt được, các thành viên Chính phủ nghiêm túc nhìn nhận, phân tích, đánh giá những hạn chế trong chỉ đạo, điều hành kinh tế, xã hội như: Một số chính sách chậm đi vào cuộc sống, hiệu quả thấp. Phản ứng chính sách chưa nhanh trong việc điều hành tỷ giá, lãi suất, quản lý thị trường ngoại hối, thị trường vàng, bất động sản.

Một số vấn đề tồn tại kéo dài, chưa giải quyết như tình trạng ô nhiễm môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; tai nạn giao thông, ùn tắc ngày trầm trọng; quá tải của các bệnh viện; dịch bệnh lây lan trên diện rộng; tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra…

Các ban ngành, đoàn thể Trung ương cũng đề nghị Chính phủ quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch, kế hoạch; tăng cường kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, công ty nhà nước, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ chưa có nhiều chuyển biến mạnh mẽ.

Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành địa phương chưa chặt chẽ. Chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính vẫn là khâu yếu. Một số cán bộ, công chức còn vi phạm các quy định, tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, nhũng nhiễu, vô cảm của một bộ phận cán bộ, công chức trong xử lý công việc đã gây bức xúc cho nhân dân, doanh nghiệp, ảnh hưởng tiêu cực đến đầu tư, kinh doanh và đời sống nhân dân.

2010: Năng động, sáng tạo và tăng cường công tác dự báo

Bước sang năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các thành viên Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm, bám sát thực tiễn, chú trọng công tác dự báo, chỉ đạo kiên quyết, năng động sáng tạo, thận trọng và linh hoạt để thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đã được Quốc hội thông qua.

Theo Thủ tướng, năm 2010 được xác định là năm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, trên cơ sở đó bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao hơn cả về số lượng và chất lượng, đồng thời ngăn ngừa lạm phát cao trở lại.

Thủ tướng nhấn mạnh cần xử lý tốt mối quan hệ giữa lãi suất tín dụng với tỷ giá và cán cân thanh toán quốc tế, quản lý tốt thị trường ngoại hối và nợ quốc gia; bảo đảm vốn và tính thanh khoản cho nền kinh tế phải đúng liều lượng. “Quan trọng là liều lượng phải phù hợp với từng lúc” để vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, vừa duy trì đà tăng trưởng hợp lý, Thủ tướng lưu ý.

Tập trung mọi nỗ lực thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc nền kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị các cơ quan nhà nước tập trung tháo gỡ mọi khó khăn, huy động các nguồn lực cho đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp với giá trị gia tăng cao hơn.

Song song với các trọng tâm công tác nêu trên, Thủ tướng nhắc các thành viên Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương chú trọng làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến chủ trương chính sách, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội từ nhận thức đến hành động. Công tác thông tin tuyên truyền phải vì lợi ích của đất nước, của nhân dân và phải kịp thời ngăn chặn, bác bỏ những thông tin thất thiệt; tạo ra nhận thức đúng đắn và sự đồng thuận cao trong xã hội, hành động theo cùng một hướng.

Theo Vnmedia