Chủ nhật,  21/07/2024

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng

Năm 2009, do bị ảnh hưởng khủng khoảng tài chính thế giới và suy giảm kinh tế trong nước, nên huyện Cao Lộc gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với sản xuất nông, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ và phát triển văn hoá - xã hội. Trước tình hình ấy, Đảng bộ huyện Cao Lộc xác định trước hết phải nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tính chiến đấu, tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.Để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở đẩy mạnh triển khai, học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm qua đã có 93% cán bộ, đảng viên, 80% quần chúng...

Năm 2009, do bị ảnh hưởng khủng khoảng tài chính thế giới và suy giảm kinh tế trong nước, nên huyện Cao Lộc gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với sản xuất nông, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ và phát triển văn hoá – xã hội.
Trước tình hình ấy, Đảng bộ huyện Cao Lộc xác định trước hết phải nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tính chiến đấu, tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở đẩy mạnh triển khai, học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm qua đã có 93% cán bộ, đảng viên, 80% quần chúng nhân dân, 100% các chi bộ, đảng bộ được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng. Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong “làm theo” tấm gương của Bác. Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới được các cấp uỷ cơ sở quan tâm, trong năm huyện đã kết nạp được 234 đảng viên mới, đưa tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 3.611 đảng viên. Công tác đào tạo qui hoạch đội ngũ cán bộ được chú trọng; 10 cán bộ các ngành, đoàn thể được cử đi học cao cấp lý luận, quản lý nhà nước, chuyên viên cao cấp, cao học; trên 1.000 cán bộ được học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận, tìm hiều về Đảng, kiến thức quốc phòng, an ninh tại huyện.
Bốc xếp gạch đưa đi phục vụ công trình xây dựng
Đi đôi với nhiệm vụ trên, Đảng bộ huyện Cao Lộc đã thường xuyên kiểm tra, phân loại các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, an sinh xã hội; vì vậy Cao Lộc đã tạo được những chuyển biến mới trong đời sống chính trị, kinh tế – xã hội. Nhân dân các dân tộc tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, thi đua lao động sản xuất, vượt khó đi lên. Năm 2009, tổng sản phẩm nội huyện (GDP) tăng 10, 17%, trong đó ngành nông lâm nghiệp tăng 3,62%, công nghiệp – xây dựng tăng 14,37%; thương mại – dịch vụ tăng 12,10%, sản lượng lương thực cả năm đạt 24.137 tấn, tăng 1,77% so với năm 2008. Đàn gia súc, gia cầm tăng 11, 45%, sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi đã trở thành hàng hoá mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ nông dân. Mở rộng diện tích cấy lúa lên 5.141ha, ngô 1.497 ha, trồng rừng mới 885 ha. Trên địa bàn xuất hiện ngày càng nhiều cơ sở sản xuất đá, gạch nung, gạch bê tông, xi măng, đồ gốm sứ, nấu rượu… tạo ra khối lượng hàng hoá trị giá trên 130 tỷ đồng. Kinh doanh thương mại, du lịch, dịch vụ phát triển, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ ước trên 1.000 tỷ đồng, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, vừa tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Cơ sở hạ tầng phát triển, văn hoá xã hội có chuyển biến mới, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, 21/23 xã, thị trấn đã hoàn thành phổ cập giáo dục THCS. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được làm tốt, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, biên giới quốc gia được giữ vững.

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Cao Lộc coi đó là niềm tin rất lớn để tiếp tục đi lên, đủ sức hoàn thành các mục tiêu kinh tế -xã hội trong năm 2010 và những năm sau mà Đảng bộ huyện đã đề ra với yêu cầu ngày càng cao.

La Nam