Chủ nhật,  21/07/2024

Hữu Lũng tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2009

Ngày 15/01/2010, Huyện uỷ Hữu Lũng tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác xây dựng Đảng năm 2009 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. Tham dự hội nghị có lãnh đạo HĐND, UBND và đại diện các phòng, ban của huyện. Năm 2009, Huyện uỷ đã tập trung chỉ đạo, triển khai, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng; đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thu hút được đông đảo cán bộ Đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia. Trong năm qua, công tác phát triển Đảng được quan tâm, chú trọng. Toàn huyện hiện có 63 chi, đảng bộ cơ sở; mới kết nạp thêm 206 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện tốt với 11 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 800 học viên. Ban Tổ chức Huyện uỷ thường xuyên phối hợp với các ban Đảng đi dự sinh hoạt, họp định kỳ tại các đơn vị. Qua đó, các chi bộ kịp thời khắc phục những tồn tại yếu...

Ngày 15/01/2010, Huyện uỷ Hữu Lũng tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác xây dựng Đảng năm 2009 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. Tham dự hội nghị có lãnh đạo HĐND, UBND và đại diện các phòng, ban của huyện.
Năm 2009, Huyện uỷ đã tập trung chỉ đạo, triển khai, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng; đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thu hút được đông đảo cán bộ Đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia. Trong năm qua, công tác phát triển Đảng được quan tâm, chú trọng. Toàn huyện hiện có 63 chi, đảng bộ cơ sở; mới kết nạp thêm 206 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện tốt với 11 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 800 học viên. Ban Tổ chức Huyện uỷ thường xuyên phối hợp với các ban Đảng đi dự sinh hoạt, họp định kỳ tại các đơn vị. Qua đó, các chi bộ kịp thời khắc phục những tồn tại yếu kém, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.
Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ huyện trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2009 và đạt giải cuộc thi “Tìm hiểu và học tập theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ngọc Hiếu