Thứ tư,  24/07/2024

Ban Dân vận Tỉnh uỷ: Tổng kết công tác dân vận năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010

Ngày 19/01/2010, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010. Dự hội nghị có đồng chí Trần Ngát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Đ/c Trần Ngát phát biểu tại hội nghịTrong năm 2009, công tác vận động quần chúng của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Các cấp uỷ đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Từ công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ; đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp đoàn viên, hội viên, củng cố và xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh đến công tác tham mưu, sơ tổng kết chỉ thị, nghị quyết về công tác vận động quần chúng; phát động và tổ chức thực...

Ngày 19/01/2010, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010. Dự hội nghị có đồng chí Trần Ngát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Đ/c Trần Ngát phát biểu tại hội nghị
Trong năm 2009, công tác vận động quần chúng của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Các cấp uỷ đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Từ công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ; đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp đoàn viên, hội viên, củng cố và xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh đến công tác tham mưu, sơ tổng kết chỉ thị, nghị quyết về công tác vận động quần chúng; phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đều đem lại kết quả tích cực. Ban đã tiến hành tuyên dương các đại biểu tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc để giữ vững an ninh, quốc phòng. Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong hệ thống chính trị được đẩy mạnh và tăng cường một bước. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền được MTTQ, các đoàn thể nhân dân tham gia tích cực với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tại hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã triển khai công tác dân vận năm 2010 với 8 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã ghi nhận những kết quả đạt được trong hệ thống Ban Dân vận từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số yếu kém cần khắc phục như: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ với quần chúng, phát huy vai trò tham mưa với cấp uỷ trong việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân, tăng cường quản lý sử dụng các loại quỹ; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và đoàn thể nhân dân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.
Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 12 cá nhân và Giấy khen cho 5 cá nhân đã có thành tích trong công tác dân vận năm 2009.

Xuân Hương