Thứ tư,  24/07/2024

Trao giải Cuộc thi vẽ tranh cổ động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam

Tranh đoạt Giải nhất cuộc thi của tác giả Bùi Đại Hào. Sáng 20-1, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở, (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau hơn hai tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 840 tác phẩm của 593 tác giả ở 49 tỉnh, thành phố trong cả nước.Tác phẩm dự thi với nội dung phong phú, thể hiện rõ chủ đề, phản ánh sự tìm tòi sáng tạo phong cách mỹ thuật mới trong sáng tác tranh cổ động, nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật và nội dung. Ban tổ chức đã trao các giải: một giải nhất, tác phẩm Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại của Bùi Đại Hào (Hà Nội); hai giải nhì: tác phẩm Thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước của Nguyễn Mạnh Tường (Nam Định) và tác phẩm Đảng là hạnh phúc, ấm no của Lê Đức Tuấn Định (Hà Nội) cùng ba giải ba, mười giải khuyến khích...


Tranh đoạt Giải nhất cuộc thi của
tác giả Bùi Đại Hào.
Sáng 20-1, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở, (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau hơn hai tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 840 tác phẩm của 593 tác giả ở 49 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Tác phẩm dự thi với nội dung phong phú, thể hiện rõ chủ đề, phản ánh sự tìm tòi sáng tạo phong cách mỹ thuật mới trong sáng tác tranh cổ động, nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật và nội dung. Ban tổ chức đã trao các giải: một giải nhất, tác phẩm Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại của Bùi Đại Hào (Hà Nội); hai giải nhì: tác phẩm Thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước của Nguyễn Mạnh Tường (Nam Định) và tác phẩm Đảng là hạnh phúc, ấm no của Lê Đức Tuấn Định (Hà Nội) cùng ba giải ba, mười giải khuyến khích và hai giải tập thể.

Trong số tranh đoạt giải Cục văn hóa cơ sở ấn hành bốn mẫu tranh cổ động phục vụ công tác tuyên truyền trong toàn quốc.

Theo Nhandan