Thứ sáu,  19/07/2024

Đảng bộ Bắc Sơn: Trước thềm Đại hội Đảng

Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn và có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Sơn. Trong những năm qua, Bắc Sơn đã giành được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là đến năm 2009- năm “áp chót” thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2005-2010, Bắc Sơn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra với kết quả hầu hết đã đạt và vượt kế hoạch. Đây là kết quả rất có ý nghĩa để chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.Xác định năm 2009 là năm có ý nghĩa quan trọng, đây chính là giai đoạn “về đích”, tạo cơ sở cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra, ngay từ đầu năm toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Sơn đã ra sức thi đua thực hiện và phấn đấu thực hiện...

Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn và có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Sơn.
Trong những năm qua, Bắc Sơn đã giành được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là đến năm 2009- năm “áp chót” thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2005-2010, Bắc Sơn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra với kết quả hầu hết đã đạt và vượt kế hoạch. Đây là kết quả rất có ý nghĩa để chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Xác định năm 2009 là năm có ý nghĩa quan trọng, đây chính là giai đoạn “về đích”, tạo cơ sở cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra, ngay từ đầu năm toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Sơn đã ra sức thi đua thực hiện và phấn đấu thực hiện vượt chỉ tiêu, kế hoạch. Đồng chí Dương Công Diệu, Bí thư Huyện uỷ Bắc Sơn cho biết: Năm 2009, mặc dù phải đối mặt với suy thoái kinh tế, giá cả leo thang, sự đe doạ của thiên tai, dịch bệnh… nhưng Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời định hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các cấp, các ngành, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm. Một mặt huyện thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về chính sách kích cầu, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra để tập trung thực hiện những chỉ tiêu chưa đạt, đề ra nhiệm vụ, giải pháp tối ưu nhất để thực hiện những chỉ tiêu đó trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Mặt khác quan tâm, chỉ đạo thực hành tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; chủ động phòng, chống thiên tai, ngăn chặn dịch bệnh, thúc đẩy sự phát triển sản xuất, ổn định nền kinh tế.
Tuổi trẻ huyện Bắc Sơn tham gia chương trình hiến máu nhân đạo
tại Trung tâm Y tế huyện Ảnh: Thanh Đàn
Theo hướng đi đó, kết thúc năm 2009, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Sơn đã thực hiện đạt và vượt 35/38 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2009 và bước sang năm 2010, Bắc Sơn đã hoàn thành đạt và vượt 20/27 chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XIX đã đề ra. Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng khá với tăng trưởng GDP đạt 10,52%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo đúng hướng, ngành công nghiệp – xây dựng đã tăng lên 12,66%, dịch vụ 20,59% trong cơ cấu nền kinh tế. Nhìn con số thì có vẻ thấp, nhưng nếu phân tích sâu thì đối với một huyện thuần nông, những con số trên là một tín hiệu mừng. Riêng kinh tế nông nghiệp vẫn phát triển một cách vững chắc, diện tích, sản lượng cây công nghiệp ngắn ngày vượt cao so với kế hoạch, đồng thời sản lượng lương thực vẫn tăng, đạt trên 34 ngàn tấn, vượt khá xa so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra là 33,4 ngàn tấn. Cũng chính nông nghiệp đã góp phần lớn trong ngân sách huyện, đưa ngân sách huyện đạt số thu cao nhất từ trước đến nay, đạt 20,363 tỷ đồng, vượt 94,88% so với dự toán tỉnh giao.
Đối với những chỉ tiêu chưa đạt (về lĩnh vực kinh tế) như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển đàn bò…thì theo phân tích là do những nguyên nhân khách quan. Thử phân tích một vài chỉ tiêu, ví như chỉ tiêu phát triển đàn bò, với một nền sản xuất nông nghiệp có trình độ cơ giới hoá cao như Bắc Sơn thì việc phát triển đại gia súc để lấy sức kéo là không cần thiết, còn nếu để phát triển hàng hoá thì với điều kiện là một tỉnh miền núi, đang phát triển trồng rừng, dẫn tới không có bãi chăn thả, đây cũng là một hướng được đánh giá là còn chưa phù hợp. Hay như chỉ tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, là một huyện thuần nông, kinh tế nông nghiệp đang phát triển nhanh và vững chắc, vì vậy cũng không thể nhanh chóng giảm tỷ trọng của ngành kinh tế này trong cả cơ cấu nền kinh tế. Nhiều ý kiến cho rằng, những chỉ tiêu này cần có sự phân tích để xây dựng kế hoạch và điều chỉnh hợp lý trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ cho biết: Để thực hiện tốt các chỉ tiêu trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, ngay từ đầu năm 2010, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện, trong đó bám sát vào các chỉ tiêu đã đề ra, tập trung thực hiện những chỉ tiêu chưa đạt và đạt thấp so với kế hoạch. Đồng thời với đó, Bắc Sơn cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp như lựa chọn các Đảng bộ cơ sở thực hiện Đại hội điểm, xây dựng quy hoạch cán bộ…Hiện nay, tất cả các bước triển khai đang diễn ra đảm bảo đúng tiến độ như kế hoạch đã dự kiến. Với những nỗ lực của mình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Sơn đang ra sức phấn đấu, quyết tâm giành thắng lợi trên mọi lĩnh vực, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Lê Minh