Thứ sáu,  12/07/2024

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm, chúc Tết Ðài Truyền hình Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Ngày 21-1, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm, chúc Tết tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Truyền hình Việt Nam (THVN).Thay mặt lãnh đạo Đài THVN, Tổng Giám đốc Vũ Văn Hiến báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về tình hình hoạt động, những thành tích nổi bật của Đài THVN thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp truyền hình.Phát biểu ý kiến với các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đài THVN, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước gửi lời chào nồng nhiệt đến tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài THVN nhân dịp đất nước chuẩn bị đón Tết cổ truyền Canh Dần. Chủ tịch nước biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài THVN trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Các chương trình của Đài THVN có...

Ngày 21-1, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm, chúc Tết tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Truyền hình Việt Nam (THVN).

Thay mặt lãnh đạo Đài THVN, Tổng Giám đốc Vũ Văn Hiến báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về tình hình hoạt động, những thành tích nổi bật của Đài THVN thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp truyền hình.

Phát biểu ý kiến với các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đài THVN, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước gửi lời chào nồng nhiệt đến tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài THVN nhân dịp đất nước chuẩn bị đón Tết cổ truyền Canh Dần. Chủ tịch nước biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài THVN trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Các chương trình của Đài THVN có nội dung đa dạng, phong phú trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người xem. Với sáu kênh sóng hiện nay, Đài THVN đã vươn tới mọi miền của đất nước và tới nhiều nước trên thế giới; thông tin kịp thời và sinh động những bước đi của công cuộc đổi mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, dân chủ hóa đời sống xã hội và quảng bá hình ảnh của Việt Nam ra thế giới… Chủ tịch nước khẳng định, Đài THVN đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhấn mạnh một số yêu cầu trọng tâm đối với Đài THVN, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ: Đài THVN phải có định hướng, chiến lược dài hạn để phát triển đủ sức sánh ngang với các đài truyền hình lớn ở khu vực và trên thế giới. Trước hết là phải đổi mới về phương tiện kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Cùng với việc mở thêm kênh, Đài THVN cần quan tâm nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình, bảo đảm nhanh, chính xác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người xem. Đài THVN cần tăng cường thông tin những mặt tốt, tích cực trong xã hội, những gương điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch… Chủ tịch nước đề nghị Đài THVN tăng cường công tác xây dựng Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên. Mỗi chi bộ, bộ phận chức năng phải làm thật tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện chiến lược phát triển của Đài THVN, nhiệm vụ của năm 2010 và những năm tiếp theo.

* Chiều 21-1, tại Hà Nội, đến thăm chúc Tết Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong muốn các cựu chiến binh mãi giữ vững phẩm chất “Anh Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo trong công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhiệt liệt chúc mừng sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Hội Cựu chiến binh là một tổ chức đoàn thể được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt. Những thắng lợi của đất nước có sự đóng góp rất quan trọng của cựu chiến binh. Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, cựu chiến binh hôm nay là những người năm xưa trực tiếp cầm súng, chiến đấu giải phóng đất nước, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, các cựu chiến binh lại tích cực tham gia đóng góp trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; động viên nhân dân vững tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, tiếp tục thể hiện phẩm chất, bản lĩnh chiến đấu trên các mặt trận mà đất nước cần có sự đóng góp, chung tay của toàn xã hội. Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi ghi nhớ những đóng góp to lớn của cựu chiến binh đối với đất nước.

Các cấp Hội Cựu chiến binh năm qua đã có nhiều cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, luôn là lực lượng nòng cốt tham gia bảo đảm ổn định xã hội ở cơ sở, góp phần củng cố sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân. Trên mặt trận kinh tế, hiện có tới 25.000 trang trại do cựu chiến binh làm chủ; khoảng 2.500 doanh nghiệp của cựu chiến binh, thu hút hơn một triệu lao động; hơn 50% hộ gia đình cựu chiến binh thuộc diện khá và giàu. Các doanh nghiệp cựu chiến binh luôn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo xã hội, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Về đối ngoại, vai trò của Hội Cựu chiến binh Việt Nam ngày càng được nâng cao trong các hoạt động hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng tích cực giúp đỡ, giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.
Theo Nhandan