Thứ tư,  24/07/2024

UBND tỉnh: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg ngày 9/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/1/2010, tại Hội trường nhà khách A1, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg, ngày 9/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh; các sở, ban ngành của tỉnh. Trong 5 năm (2005 – 2009), việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được thực hiện nghiêm túc, đã thành lập ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở. Qua đây đã nâng cao được nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tạo điều kiện để Hội nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Thông qua ký kết các chương trình phối hợp và tổ chức thực hiện chương trình giữa Sở tư pháp, Tài nguyên và môi trường, Thanh tra với Hội nông dân các cấp trên các lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, trợ...

Ngày 22/1/2010, tại Hội trường nhà khách A1, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg, ngày 9/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh; các sở, ban ngành của tỉnh.
Trong 5 năm (2005 – 2009), việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được thực hiện nghiêm túc, đã thành lập ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở. Qua đây đã nâng cao được nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tạo điều kiện để Hội nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Thông qua ký kết các chương trình phối hợp và tổ chức thực hiện chương trình giữa Sở tư pháp, Tài nguyên và môi trường, Thanh tra với Hội nông dân các cấp trên các lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, trợ giúp pháp lý… đã đem lại hiệu quả nhất định. Cụ thể, góp phần giải quyết dứt điểm một số vụ việc, hạn chế khiếu nại kéo dài, đông người, giữ gìn an ninh nông thôn, ổn định tình hình. Việc tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đã từng bước nâng cao nhận thức của nông dân về hiểu biết pháp luật, thực hiện quyền và nghĩa vụ của người tham gia khiếu nại, tố cáo; tự giác chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng pháp luật và có hiệu lực pháp luật; đồng thời chấp hành tốt chính sách, pháp luật khác như nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, giao lại đất cho nhà nước để thực hiện chương trình đô thị hóa, phát triển khu công nghiệp. Kết quả, Hội nông dân tỉnh đã phối hợp tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được 400/702 đơn, tiếp được 2.193 lượt người dân; Hội nông dân huyện, thành phố tiếp được 11.128 lượt người dân. Việc tuyên truyền cho nông dân xây dựng câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” đã đem lại hiệu quả thiết thực… Qua đó đã góp phần giải quyết các vụ việc từ khi mới phát sinh, hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe 3 báo cáo tham luận của cơ sở Hội Nông dân thực hiện tốt Chỉ thị 26/2001/CT-TTg; nghe các ý kiến thảo luận xung quanh những khó khăn vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện Chỉ thị 26.
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trong 5 năm 2005 – 2009.


Hồ Xuân Hương