Thứ tư,  24/07/2024

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 – 3-2-2010) Hội nghị toàn quốc tổng kết Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010

Ngày 25-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động đã tiến hành Hội nghị toàn quốc Tổng kết Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động; Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động; Tô Huy Rứa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động, chủ trì Hội nghị.Dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng là thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động; đông đảo đại biểu là lãnh đạo Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của các tỉnh, thành phố, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài; đại diện 68 tập thể, 144...

Ngày 25-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động đã tiến hành Hội nghị toàn quốc Tổng kết Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010.

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động; Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động; Tô Huy Rứa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động, chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng là thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động; đông đảo đại biểu là lãnh đạo Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của các tỉnh, thành phố, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài; đại diện 68 tập thể, 144 điển hình tiên tiến toàn quốc.

Buổi sáng, trước khi khai mạc Hội nghị, các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau lễ khai mạc, đồng chí Tô Huy Rứa trình bày báo cáo tổng kết tình hình và kết quả thực hiện Cuộc vận động năm 2009, nhiệm vụ chủ yếu năm 2010. Về những hoạt động chủ yếu của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp, báo cáo nêu bật những kết quả đã đạt được trong triển khai học tập chủ đề năm 2009. Việc đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động, gắn với tuyên truyền 40 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện Di chúc Bác Hồ. Đẩy mạnh Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về Bác Hồ và về Cuộc vận động. Xây dựng chương trình và triển khai thí điểm việc giảng dạy và học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong các trường chính trị. Tổ chức hội nghị giao lưu, tọa đàm, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác chỉ đạo điểm đã được chú trọng hơn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các ngành và địa phương được đẩy mạnh.

Nhìn lại ba năm qua, tổng quát chung về kết quả thực hiện Cuộc vận động với những kết quả chủ yếu: Cấp ủy các cấp đã có nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai. Cuộc vận động tiếp tục được triển khai sâu rộng trong Đảng và trong xã hội với các hình thức phong phú, sinh động và sáng tạo. Tiếp tục tạo nên sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong xã hội về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và về Cuộc vận động. Kết quả làm theo ngày càng rõ hơn, biểu hiện cụ thể trên một số mặt chủ yếu là: Ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong giải quyết các công việc liên quan đời sống nhân dân ngày càng tốt lên. Trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của công chức, viên chức có chuyển biến tích cực. Lề lối làm việc của các cấp được chú ý, sửa đổi. Nhiều địa phương, cơ sở đã xây dựng được những thói quen tốt, biểu dương, khuyến khích việc làm tốt, giáo dục ý thức tổ chức, kỷ luật, khôi phục, duy trì nền nếp đi làm, đi họp đúng giờ… làm cho người đến muộn, dù chỉ vài phút, cũng cảm thấy xấu hổ với chính mình. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… xác định rõ hơn nhiệm vụ và quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, coi đó là biểu hiện cụ thể nhất học tập và làm theo Bác Hồ. Qua học tập đạo đức Hồ Chí Minh, ý thức tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí thể hiện ngày càng rõ ở cán bộ, đảng viên. Tinh thần tương thân, tương ái trong xã hội theo truyền thống dân tộc đang ngày càng được phát huy. Trong hoàn cảnh khó khăn, bão lũ, mọi người quan tâm đến nhau hơn. Hoạt động từ thiện tự nguyện của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… tăng lên, dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn. Các điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xuất hiện ngày càng nhiều… Công tác xây dựng đảng được quan tâm hơn và có kết quả tích cực. Các tổ chức cơ sở đảng đã thật sự lấy việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Các vụ việc tham nhũng, tiêu cực lớn, tổ chức đảng và đảng viên vi phạm tiêu chuẩn đạo đức, lối sống bị xử lý kỷ luật… có xu hướng giảm. Đây là kết quả tổng hợp của công tác xây dựng đảng, nhưng trong đó có vai trò của việc triển khai sâu rộng Cuộc vận động. Ở một số nơi, vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên đã được quan tâm, công bố công khai và có tác dụng tích cực, nhân rộng. Nội dung Cuộc vận động đã được gắn kết với các nhiệm vụ chính trị và tạo nên những kết quả tích cực.

Báo cáo cũng nêu rõ những hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ triển khai Cuộc vận động năm 2010, báo cáo nhấn mạnh những nhiệm vụ chủ yếu: Về xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền Cuộc vận động gắn với các ngày kỷ niệm lớn trong năm. Việc triển khai học tập chủ đề năm 2010. Về đẩy mạnh Cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí. Chính thức triển khai giảng dạy và học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong các nhà trường. Kiểm tra và tổ chức giao ban. Việc tổng kết năm 2010 và bốn năm triển khai Cuộc vận động.

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư, Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động, trình bày báo cáo tổng kết hai năm chỉ đạo điểm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Báo cáo nhấn mạnh: Các ngành, địa phương được chọn chỉ đạo điểm đã thực hiện nghiêm túc Quyết định của Ban Chỉ đạo T.Ư và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư, chọn một số đơn vị trực thuộc làm điểm, sớm triển khai nội dung, kế hoạch thực hiện Cuộc vận động trong năm 2008 và 2009, chú trọng sơ kết, tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia. Công tác chỉ đạo điểm trong phạm vi ngành, địa phương được thực hiện có kế hoạch, trọng tâm, trọng điểm, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo trực tiếp phụ trách đơn vị làm điểm. Sau khi nêu rõ cách lựa chọn các đơn vị làm điểm bảo đảm tính đại diện, tính gương mẫu, tính đột phá; công tác kiểm tra, đôn đốc đơn vị làm điểm, việc phát hiện và nhân rộng kinh nghiệm, cách làm hay; Báo cáo đã đánh giá những kết quả đã đạt được thực hiện chủ trương chỉ đạo điểm và nêu lên những vấn đề được rút ra qua chỉ đạo điểm là: Trong chỉ đạo, tổ chức triển khai Cuộc vận động, việc chọn đúng và tập trung xây dựng, phát huy vai trò, tác dụng của các đơn vị làm điểm là cần thiết, có tác dụng tích cực.

Ban Chỉ đạo các cấp phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng triển khai Cuộc vận động ở các đơn vị làm điểm, kịp thời chỉ đạo, phát huy những mặt tích cực và khắc phục những hạn chế, yếu kém, rút kinh nghiệm triển khai tốt hơn các bước, các nội dung tiếp theo. Để bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu của chỉ đạo điểm, Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo các cấp cần thiết phải chỉ đạo triển khai sớm các nhiệm vụ, nhất là các hoạt động mới, bảo đảm thực sự đi trước một bước để rút kinh nghiệm trước khi triển khai đại trà, bảo đảm đồng bộ giữa mục tiêu và kế hoạch triển khai; xây dựng kế hoạch phải trên cơ sở các điều kiện cụ thể của đơn vị làm điểm. Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo các cấp cần tập trung vào việc chỉ đạo có tính định hướng, tập trung vào những hoạt động mới, chưa có thực tiễn, nêu một số yêu cầu, nhiệm vụ chủ yếu để khuyến khích và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của đơn vị làm điểm. Kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng những điển hình tốt; quan tâm xây dựng các điển hình là cán bộ lãnh đạo, quản lý để tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia học tập, rèn luyện và “nỗ lực làm theo” tấm gương đạo đức của Bác.

Hội nghị đã nghe đại diện các Đảng bộ Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Lâm Đồng, Bắc Giang, Quảng Ngãi; Văn phòng T.Ư Đảng; Văn phòng Chính phủ; Đảng ủy Quân sự T.Ư, Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng cục An ninh I (Bộ Công an); Đảng bộ phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Đảng bộ xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang tham luận giới thiệu kinh nghiệm chỉ đạo, triển khai Cuộc vận động tại đơn vị, địa phương. Các điển hình tiên tiến đã trình bày tại Hội nghị những cách làm sáng tạo, cụ thể, thiết thực làm theo Bác, vận động mọi người cùng làm theo, góp phần tạo động lực của Cuộc vận động tại địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thống nhất với mục tiêu, phương hướng triển khai mạnh mẽ có hiệu quả chương trình, kế hoạch năm 2010 của Cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hiện nay và trực tiếp phục vụ việc tổ chức thành công Đại hội XI của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIII vào đầu năm 2011.

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động đã phát biểu ý kiến tổng kết và chỉ rõ: Những thành tựu của đất nước trong năm qua có sự đóng góp quan trọng của Cuộc vận động, của việc thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ, của các phong trào thi đua yêu nước… Việc phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ, nêu gương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến được coi trọng và trên thực tế đã thu được kết quả rõ rệt. Từ thực tiễn sinh động và những ý kiến bàn thảo tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư đã tổng kết, rút ra những bài học lớn từ ba năm triển khai Cuộc vận động và sau hai năm thực hiện công tác chỉ đạo điểm trên địa bàn toàn quốc. Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng chỉ rõ chủ đề, phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Cuộc vận động năm 2010…

Theo Nhandan