Chủ nhật,  21/07/2024

Hội thảo khoa học "Ðảng Cộng sản Việt Nam – 80 năm xây dựng và phát triển"

Ngày 26-1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (HVCT-HCQG) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Đảng Cộng sản Việt Nam - 80 năm xây dựng và phát triển". Đồng chí GS, TS Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, chủ trì hội thảo.Cùng chủ trì, còn có các đồng chí: GS Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc HVCT-HCQG Hồ Chí Minh; GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc HVCT-HCQG Hồ Chí Minh; đông đảo các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu lý luận của các cơ quan, nhà trường, học viện tham dự. Các đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã gửi bài tham luận đến hội thảo.Sau lời khai mạc của đồng chí Lê Hữu Nghĩa, đồng chí Nguyễn Phú Trọng trình bày tham luận "Cương lĩnh chính trị - ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng...
Ngày 26-1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (HVCT-HCQG) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam – 80 năm xây dựng và phát triển”. Đồng chí GS, TS Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, chủ trì hội thảo.
Cùng chủ trì, còn có các đồng chí: GS Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc HVCT-HCQG Hồ Chí Minh; GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc HVCT-HCQG Hồ Chí Minh; đông đảo các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu lý luận của các cơ quan, nhà trường, học viện tham dự. Các đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã gửi bài tham luận đến hội thảo.

Sau lời khai mạc của đồng chí Lê Hữu Nghĩa, đồng chí Nguyễn Phú Trọng trình bày tham luận “Cương lĩnh chính trị – ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta”. Các tham luận của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu lý luận được trình bày tại hội thảo đề cập các vấn đề: Tư tưởng độc lập tự do với chiến lược đại đoàn kết toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những đóng góp lý luận của Đảng ta vào kho tàng lý luận Chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Đảng ta và sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới. Đảng bổ sung và phát triển nhận thức, quan điểm về thời đại ngày nay. Đường lối kháng chiến của Đảng kết tinh bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Thành tựu và kinh nghiệm đổi mới công tác nghiên cứu lý luận của Đảng trong gần 25 năm đổi mới. Quan điểm của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong công cuộc đổi mới; Những sáng tạo trong đường lối đối ngoại của Đảng ta qua hơn 20 năm đổi mới.

Phát biểu ý kiến kết thúc cuộc hội thảo, đồng chí Lê Hữu Nghĩa nhấn mạnh, các tham luận trình bày tại hội thảo trong số 91 bản tham luận gửi đến Ban Tổ chức hội thảo đều tập trung khẳng định sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả tất yếu, là yêu cầu khách quan của phong trào đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc gắn với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, tổ chức, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta. Sự thành lập Đảng ta là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đường lối chiến lược độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng nước ta từ khi Đảng được thành lập đến nay. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi mà nhân dân ta đã giành được trong Cách mạng Tháng Tám 1945, trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và trong sự nghiệp đổi mới ngày nay. Các tham luận đã phân tích làm rõ những giá trị to lớn của những bài học kinh nghiệm qua 80 năm Đảng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhất là bài học độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, các tham luận tập trung đề cập những vấn đề đang đặt ra về xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vấn đề gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; mở rộng dân chủ trong Đảng; nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

* Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2010), sáng 26-1, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Huân chương Độc lập các hạng tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã trao tặng đến gia đình chín mẹ được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 77 gia đình, trong đó có bốn gia đình được tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, chín gia đình được tặng Huân chương Độc lập hạng nhì và 64 gia đình được trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba. TP Đà Nẵng hiện có 1.529 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 166 mẹ còn sống và 1.147 gia đình có nhiều liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập các hạng.

* Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 26-1, tại Hà Nội, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam tổ chức trưng bày triển lãm 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu gần 300 hình ảnh, hiện vật, được trưng bày theo ba phần: Quá trình thành lập và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam; Toàn dân một lòng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng; Những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước. Đây là số hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, trong đó có cuốn “Đường Kách Mệnh” do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo năm 1927, tập hợp từ các bài giảng tại lớp huấn luyện chính trị dành cho Thanh niên Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) những năm 1925 – 1927; Luận cương Chính trị do đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta soạn thảo, được thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất vào tháng 10-1930… Triển lãm cũng giới thiệu một số thành tựu về văn hóa, thể thao, du lịch và các hoạt động xã hội tiêu biểu trong những năm gần đây.

Trong dịp này, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam còn tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đảng như: Chương trình giao lưu với chủ đề: “Sáng mãi niềm tin”, xây dựng bộ ảnh 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam mang đi trưng bày lưu động và gửi đi tuyên truyền tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình tổ chức Triển lãm 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son lịch sử.

* Sáng 26-1, tại Thư viện tỉnh Phú Thọ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ tổ chức khai mạc Triển lãm sách lý luận, chính trị, pháp luật, tư tưởng Hồ Chí Minh và công bố cuốn sách “Đảng Cộng sản Việt Nam – 80 năm xây dựng và phát triển”.

Triển lãm giới thiệu và trưng bày 1.400 đầu sách, trong đó cho ra mắt bạn đọc nhiều bộ sách quý có giá trị về lý luận và thực tiễn, tập trung giới thiệu những vấn đề cơ bản có tính nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam… Tại triển lãm giới thiệu nhiều bộ sách lớn, có ý nghĩa và giá trị cao như C.Mác – Ăng-ghen toàn tập, V.I.Lê-nin toàn tập, Hồ Chí Minh toàn tập, Biên niên tiểu sử Hồ Chí Minh, Văn kiện Đảng toàn tập, Biên niên lịch sử Đảng Cộng sản, Văn kiện Quốc hội. Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày nhiều sách giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các tác phẩm của Người. Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân về Đảng, về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đồng thời khẳng định những thành tựu vĩ đại của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.

Nhân dịp này, NXB Chính trị quốc gia – Sự thật đã công bố cuốn sách “Đảng Cộng sản Việt Nam – 80 năm xây dựng và phát triển”. Cuốn sách dày hơn 1.000 trang, được chia làm ba phần, với gần 100 bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, các nhà khoa học đầu ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau được thể hiện một cách khái quát, có hệ thống quá trình xây dựng, trưởng thành và những thành tựu vĩ đại của Đảng và cách mạng Việt Nam trong suốt 80 năm qua. Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 26-2.

Theo Nhandan