Thứ ba,  16/07/2024

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu năm mới 2010

Chiều ngày 26/1/2010, tại phòng họp Ban Thường vụ, Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra buổi gặp mặt của lãnh đạo tỉnh với các cơ quan thông tấn - báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn nhân dịp đầu năm mới 2010. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy đã dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.Tại hội nghị, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn - báo chí đã nghe đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2009 với những thành tựu nổi bật. Trong đó nhấn mạnh: Năm qua, các cơ quan báo chí luôn đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung tuyên truyền, phản ánh toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn. Các cơ quan báo chí của tỉnh chủ động đổi mới kỹ...

Chiều ngày 26/1/2010, tại phòng họp Ban Thường vụ, Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra buổi gặp mặt của lãnh đạo tỉnh với các cơ quan thông tấn – báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn nhân dịp đầu năm mới 2010. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy đã dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Tại hội nghị, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn – báo chí đã nghe đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khái quát tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2009 với những thành tựu nổi bật. Trong đó nhấn mạnh: Năm qua, các cơ quan báo chí luôn đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung tuyên truyền, phản ánh toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn. Các cơ quan báo chí của tỉnh chủ động đổi mới kỹ thuật, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, tăng kỳ, tăng thời lượng phát sóng, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong tình hình mới. Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đóng trên địa bàn đã có nhiều tin, bài phản ánh các sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các cơ quan thông tấn – báo chí đã phát biểu nêu bật những kết quả đã đạt được, phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, đồng thời đưa ra giải pháp để kịp thời khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, cũng đề xuất: Lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, chính trị; tạo điều kiện về phương tiện, trang thiết bị làm việc một cách đồng bộ, hiệu quả cho hoạt động báo chí.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan thông tấn – báo chí tại địa phương trong thực hiện công tác tuyên truyền, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Đồng chí cũng chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cơ quan thông tấn- báo chí của tỉnh và Trung ương đóng tại địa bàn cần thực hiện tốt trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh: Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, do vậy, các cơ quan thông tấn – báo chí cần chú ý làm tốt công tác tuyên truyền bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí, những người làm báo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình…

Diệu Hằng