Chủ nhật,  21/07/2024

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010

LSO-Ngày 27/01/2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010. Tới dự có đồng chí Trần Ngát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Mai Trung, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu xã hội, Hà Văn Thu, Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Thường trực, trưởng, phó Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các báo cáo viên của tỉnh.Năm 2009, được sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự phấn đấu nỗ lực của các cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn tỉnh, công tác tuyên giáo đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu kịp thời cho cấp ủy Đảng triển khai tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị...

LSO-Ngày 27/01/2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010.
Tới dự có đồng chí Trần Ngát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Mai Trung, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu xã hội, Hà Văn Thu, Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Thường trực, trưởng, phó Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các báo cáo viên của tỉnh.
Năm 2009, được sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự phấn đấu nỗ lực của các cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn tỉnh, công tác tuyên giáo đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu kịp thời cho cấp ủy Đảng triển khai tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên nắm bắt diễn biến và tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kịp thời định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, an ninh trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương kết quả đạt được và những cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ làm công tác tuyên giáo trong năm qua. Để năm 2010, công tác tuyên giáo hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, đồng chí đề nghị: Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội đảng bộ các cấp, nhất là công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp ở cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tích cực và chủ động trong nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội; chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lịch sử truyền thống và các ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước; tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch, đầu tư, nâng cấp các Trung tâm bồi dưỡng chính trị, kiện toàn, bổ sung đội ngũ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội.
Tặng Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho các tập thể và cá nhân
đã có thành tích xuất sắc năm 2009
Hội nghị đã phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của ngành tuyên giáo, ký kết giao ước thi đua năm 2010 và trao tặng giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho 11tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2009.

La Nam