Chủ nhật,  21/07/2024

LĐLĐ tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2010 và tổng kết 5 năm phong trào thi đua

LSO-Chiều 28/1/2010, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2009, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010. Đồng chí Trần Ngát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dự và phát biểu chỉ đạo.Năm 2009, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn toàn tỉnh đã có bước phát triển mới. Các cấp công đoàn đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác với nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện hướng mạnh về cơ sở, trong đó chú trọng công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CNVCLĐ được đẩy mạnh. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác công đoàn cũng còn những hạn chế, yếu kém như công tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước chưa được chủ sử dụng lao động quan tâm; nội dung, hình thức hoạt động của CĐCS xã, phường, thị trấn và khu vực kinh tế ngoài nhà nước còn...

LSO-Chiều 28/1/2010, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2009, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010. Đồng chí Trần Ngát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dự và phát biểu chỉ đạo.
Năm 2009, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn toàn tỉnh đã có bước phát triển mới. Các cấp công đoàn đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác với nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện hướng mạnh về cơ sở, trong đó chú trọng công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CNVCLĐ được đẩy mạnh. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác công đoàn cũng còn những hạn chế, yếu kém như công tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước chưa được chủ sử dụng lao động quan tâm; nội dung, hình thức hoạt động của CĐCS xã, phường, thị trấn và khu vực kinh tế ngoài nhà nước còn nhiều lúng túng…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả tích cực mà các cấp công đoàn đã làm được, nhất là hoạt động phối hợp với các ban, ngành giải quyết việc làm, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Thời gian tới, để khắc phục nhng hạn chế, yếu kém và đưa hoạt động của tổ chức công đoàn đạt hiệu quả cao hơn nữa, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện là: Các cấp công đoàn cần thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào do Công đoàn phát động; chú ý công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp và xây dựng công đoàn vững mạnh…
Ghi nhận sự nỗ lực của các cấp công đoàn tỉnh Lạng Sơn, nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Cờ thi đua toàn diện cho 2 tập thể, 1Cờ thi đua chuyên đề cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc; LĐLĐ cũng tặng cờ thi đua cho 2 tập thể, tặng Bằng khen cho 49 tập thể và 58 cá nhân. Tại hội nghị, các đơn vị trực thuộc đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2010.
* Ngày 29/1/2010, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn (2004-2009).
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể
Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn và Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Việt Nam về việc “Phát động phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”, trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn đã có nhiều hoạt động phong phú, phù hợp chương trình phối hợp, vận động công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt phong trào. Cụ thể: Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật luôn chủ động bám sát phục vụ các chương trình mục tiêu, kế hoạch phát triển của địa phương, theo đó đã tổ chức triển khai thực hiện được 41 đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Vận động CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn. Công tác vận động CNVCLĐ thi đua xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được quan tâm, gắn với nhiệm vụ chuyên môn ở từng công đoàn. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vận động CNVCLĐ trong tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung của phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn. Qua đó, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh và xóa đói giảm nghèo, làm thay đổi bộ mặt nông thôn mới.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe 7 báo cáo tham luận tiêu biểu của Công đoàn, Công đoàn cơ sở thực hiện tốt phong trào thi đua.
Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH- HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2004 – 2009.

Diệu Hằng - Hồ Xuân Hương