Chủ nhật,  21/07/2024

UBND tỉnh : Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1 – Triển khai Nghị quyết 03 của Chính phủ

LSO-Sáng ngày 29/1/2010, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1/2010. Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 37, tình hình phát triển kinh tế của Lạng Sơn luôn ổn định và có mức tăng trưởng khá cao. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội tỉnh (GDP) bình quân giai đoạn 2005 – 2009 là 10,57%. Sản xuất nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn tiếp tục phát triển, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của tỉnh. Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được tăng cường, số khách du lịch đến Lạng Sơn ngày càng tăng, năm 2009 thu hút được hơn 1,8 triệu lượt khách, gấp 2,5 lần năm 2004. Thực hiện Nghị quyết 37, trong 5 năm qua, quy...

LSO-Sáng ngày 29/1/2010, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1/2010. Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 37, tình hình phát triển kinh tế của Lạng Sơn luôn ổn định và có mức tăng trưởng khá cao. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội tỉnh (GDP) bình quân giai đoạn 2005 – 2009 là 10,57%. Sản xuất nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn tiếp tục phát triển, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của tỉnh. Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được tăng cường, số khách du lịch đến Lạng Sơn ngày càng tăng, năm 2009 thu hút được hơn 1,8 triệu lượt khách, gấp 2,5 lần năm 2004. Thực hiện Nghị quyết 37, trong 5 năm qua, quy mô, chất lượng giáo dục và đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho dạy và học được tăng cường. Năm 2006, Lạng Sơn đã được công nhận hoàn thành phổ cập trung học cơ sở. Hết năm 2009, có 215/226 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi… Ngoài ra, các công tác khác như: hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ KH-CN vào sản xuất đã được chú trọng. Công tác y tế dự phòng đã làm tốt, không để xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm như cúm A H1N1, cúm A H5N1, dịch tiêu chảy cấp… Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng. Đặc biệt, sau 3 năm tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình. Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội luôn được địa phương coi trọng…
Về công tác xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 3/4/2009 lãnh đạo triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Năm 2009, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn cũng đã được thành lập và đi vào hoạt động. Hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã hoàn thiện và trình Bộ Xây dựng thẩm định. Các dự án trong Khu kinh tế cửa khẩu đang được triển khai tích cực. Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của Lạng Sơn trong giai đoạn qua cũng có những kết quả khả quan.
Cũng tại phiên họp lần này, Sở NN&PTNT đã báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 6/4/2000 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2000 – 2010. Tuy vậy, báo cáo chưa được đầy đủ vì ngành nông nghiệp vẫn chưa tổng hợp được từ các cơ sở. Tại phiên họp, Văn phòng UBND tỉnh cũng trình bày chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2010.
Chủ trì phiên họp, đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo một số vấn đề: việc thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị trong thời gian qua tuy đã đạt được một số thành quả, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế và yếu kém như: tốc độ tăng trưởng trong 5 năm qua (10,57%) tuy cao hơn mức bình quân của giai đoạn 2001 – 2005 nhưng còn thiếu tính ổn định và chưa bền vững. Ngoài ra, một số lĩnh vực tuy phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Do vậy, trong năm 2010 – năm cuối thực hiện Nghị quyết 37, các ngành cần triển khai các biện pháp cụ thể hơn. Đặc biệt, thời gian tới, toàn tỉnh cần tập trung đầu tư hoàn thiện các công trình hạ tầng trọng yếu như đường giao thông, điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, kho bãi của các khu vực cửa khẩu.
Về báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT cần nhanh chóng dự thảo và đánh giá một cách cụ thể những kết quả làm được, chưa làm được.
* Ngày 29/1/2010, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. Đến dự có đồng chí Trần Ngát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.
Năm 2010 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, vì vậy việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách 2010 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2006-2010 và là tiền đề để bước vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2011-2015. Sau khi nghe dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2010 của UBND tỉnh, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá và đóng góp những ý kiến quan trọng để hoàn chỉnh kế hoạch; phân công những nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, để từ đó tổ chức, triển khai một cách đồng bộ.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Vy Văn Thành nhấn mạnh: Cần phải thúc đẩy tăng trưởng đồng thời chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng để nâng cao chất lượng tăng trưởng, tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh; huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; tập trung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Trong năm 2010 cần tạo sự chuyển biến rõ rệt trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống của nông dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7, khóa X…Thực hiện tốt các giải pháp quản lý, điều hành ngân sách và tín dụng; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường và quản lý đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; làm tốt công tác quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội và công tác đối ngoại. Đồng thời đồng chí cũng chỉ đạo các cấp, các ngành cần triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị của UBND tỉnh về tổ chức đón đến Canh Dần, đảm bảo đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Trí Dũng - Lê Minh