Thứ ba,  16/07/2024

Đảng bộ Thành phố Lạng Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010

LSO-Với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn trong những năm qua đã luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Hàng năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14-15% (năm 2009 đạt 14,85%), thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước (năm 2009 đạt trên 160 tỷ đồng), thu nhập bình quân đầu người ngày một tăng (năm 2009 đạt 27,3 triệu đồng), quốc phòng, an ninh chính trị không ngừng được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt là sau ba năm triển khai và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố bước đầu đã thu được những kết quả đáng trân trọng. Nhận thức, hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố trong việc học...

LSO-Với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn trong những năm qua đã luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội.
Hàng năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14-15% (năm 2009 đạt 14,85%), thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước (năm 2009 đạt trên 160 tỷ đồng), thu nhập bình quân đầu người ngày một tăng (năm 2009 đạt 27,3 triệu đồng), quốc phòng, an ninh chính trị không ngừng được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt là sau ba năm triển khai và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố bước đầu đã thu được những kết quả đáng trân trọng. Nhận thức, hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã có bước chuyển biến tích cực.
Đảng bộ thành phố luôn luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng. Từ một chi bộ đầu tiên với 5 đảng viên, đến nay phát triển thành 61 chi, đảng bộ trực thuộc với trên 4.420 đảng viên. Trải qua hơn 63 năm hình thành và phát triển, công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hằng năm kết nạp từ 150 đảng viên trở lên, qua phân tích chất lượng, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hằng năm đạt TSVM và hoàn thành tốt nhiệm vụ là trên 94,7%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ là 87%. Trình độ của đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố ngày càng được nâng lên (đại học chiếm 84,37%; lý luận chính trị cao cấp chiếm 65,6%; trình độ quản lý nhà nước tỷ lệ 100%. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có nhiều chuyển biến, nêu gương tốt trong tác phong làm việc, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tạo được niềm tin trong nhân dân. Đó là một trong các yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố thời gian qua.
Thành phố Lạng Sơn hôm nay
Ảnh: Trúc Lam
Ghi nhận những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn đã phấn đấu đạt được năm 1999, thành phố Lạng Sơn đã được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Lạng Sơn. Ngày 20-9-2000 Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Ngày 25-8-2005 Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nhân dân và cán bộ thành phố Lạng Sơn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2004. Nhiều tập thể và cá nhân được Chính phủ, các bộ, ngành TW, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bằng khen và giấy khen do có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.
Năm 2010, là năm đất nước ta kỷ niệm nhiều sự kiện lịch sử trọng đại: 80 năm Ngày thành lập Đảng, 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khách 2-9, 60 năm ngày giải phóng Lạng Sơn, 70 năm khởi nghĩa Bắc Sơn, 100 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri…, là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX – với khí thế quyết tâm cao; đồng thời là năm thành phố phải dồn sức, tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Gắn với việc phát động phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các địa phương lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và triển khai thực hiện các quyết nghị của đại hội Đảng các cấp.
Hai là, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, hàng năm đạt 14-15%; trọng tâm là phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Huy động và khai thác tối đa các nguồn lực, vốn nhàn rỗi trong dân, cùng với vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh để đầu tư cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội.
Ba là, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từ thành phố đến cơ sở trong sạch vững mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 17-10-2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác trong các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang các cấp trong tỉnh”; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền từ thành phố đến phường, xã, các phòng ban chuyên môn và trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ được giao, đề cao vai trò trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và người đứng đầu. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ.
Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua yêu nước, đẩy lùi các tệ nạn, tiêu cực xã hội, xây dựng môi trường văn hóa, lối sống văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh. Xây dựng văn hóa trong các tổ chức đảng, phấn đấu để mỗi chi bộ, đảng viên đều là tấm gương văn hóa trong xã hội.
Năm là, các cấp ủy Đảng cần nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng, thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, tăng cường vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên, đổi mới và nâng cao thực sự chất lượng sinh hoạt chi bộ; nắm vững và thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, ra sức nâng cao tính chiến đấu, khắc phục tình trạng thụ động, ỷ lại, buông lỏng vai trò lãnh đạo hoặc bao biện làm thay.
Sáu là, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị, của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, qua đó giáo dục, ngăn ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Bảy là, chú trọng quan tâm giải quyết tốt hơn nữa các vấn đề xã hội như: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đẩy lùi tiêu cực và các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chăm lo nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị phường, xã.
Tám là, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác quốc phòng – an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; có phương án kịp thời đối phó với mọi tình huống xảy ra, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Với niềm tự hào và niềm tin sâu sắc vào Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, các cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, phấn đấu xây dựng thành phố Lạng Sơn sớm trở thành đô thị loại II, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học kỹ thuật của tỉnh và vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.

Vy Đức Được, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn