Thứ sáu,  19/07/2024

Nhân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 2006 – 2010

LSO-Năm 2009, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, Thành phố Lạng Sơn đã huy động được sức mạnh khối đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc trên địa bàn quyết tâm, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP của thành phố tăng 14,85% so với năm 2008, góp phần giữ vững nhịp độ tăng trưởng bình quân của cả giai đoạn 2006-2009 đạt mục tiêu đề ra là từ 14-15%/năm. Tổng thu ngân sách năm 2009 đạt 176 tỷ đồng, vượt 16% so với chỉ tiêu, kế hoạch tỉnh giao; gấp 2,2 lần so với số thu năm 2005, gấp hơn 6 lần so với số thu năm 2000. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng hướng phát huy thế mạnh ngành thương mại-dịch vụ, tăng dần tỷ trọng nhóm ngành CN-XDCB, giảm dần tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp (Cơ cấu nhóm ngành trong GDP năm 2009: Thương mại - dịch vụ 70,21%;...

LSO-Năm 2009, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, Thành phố Lạng Sơn đã huy động được sức mạnh khối đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc trên địa bàn quyết tâm, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn.
Năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP của thành phố tăng 14,85% so với năm 2008, góp phần giữ vững nhịp độ tăng trưởng bình quân của cả giai đoạn 2006-2009 đạt mục tiêu đề ra là từ 14-15%/năm. Tổng thu ngân sách năm 2009 đạt 176 tỷ đồng, vượt 16% so với chỉ tiêu, kế hoạch tỉnh giao; gấp 2,2 lần so với số thu năm 2005, gấp hơn 6 lần so với số thu năm 2000.
Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng hướng phát huy thế mạnh ngành thương mại-dịch vụ, tăng dần tỷ trọng nhóm ngành CN-XDCB, giảm dần tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp (Cơ cấu nhóm ngành trong GDP năm 2009: Thương mại – dịch vụ 70,21%; Công nghiệp – xây dựng 26,67%; Nông lâm nghiệp 3,12%).
Lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến, tiến bộ. Hệ thống giáo dục và đào tạo duy trì ổn định về quy mô trường lớp, giáo viên và học sinh. Thành phố tiếp tục được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; 8/8 phường, xã đạt phổ cập giáo dục THCS; 5 phường nội thành đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THPT.
Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các phường, xã, năm 2009, 8/8 phường, xã đều duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.
Các hoạt động văn hóa thông tin, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức với nội dung và hình thức phong phú, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân. Số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 87,1%. Số khối, thôn là khu dân cư tiên tiến đạt tỷ lệ 95%; số khối, thôn đạt khu dân cư văn hóa đạt tỷ lệ 41,34%; 90/104 khối, thôn có nhà văn hóa (tỷ lệ 86,5%). Phong trào luyện tập thể dục thể thao được đẩy mạnh ở các cơ quan, doanh nghiệp và trong mọi tầng lớp nhân dân.
Quan tâm giải quyết các vấn đề về xã hội, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, thương binh, gia đình liệt sỹ. Công tác giảm nghèo được quan tâm, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người năm 2009 ước đạt 27,3 triệu đồng /người /năm, tương đương 1.520 USD, gấp gần 6 lần so với năm 1995, gấp 4 lần so với năm 2000 và gấp 2 lần so với năm 2005. Thành phố đã cơ bản xóa xong nhà tạm, nhà dột nát, tỷ lệ hộ nghèo 0,6%, số hộ khá và giàu chiếm hơn 70%.
Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Nhân dân trên địa bàn tin tưởng vào chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân được đảm bảo thực hiện tốt. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tăng cường với nhiều giải pháp được thực hiện kiên quyết, tích cực. Tai nạn giao thông cơ bản giảm ở cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và người bị thương.
Năm 2010 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2006-2010, kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng CSVN, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Phát huy những kết quả đạt được, Thành phố Lạng Sơn quyết tâm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP đạt 14%-15% so với năm 2009. Trong đó thương mại – dịch vụ tăng 15%-16%, công nghiệp – xây dựng tăng 12% – 13%, nông lâm nghiệp tăng 3% – 4%. Tổng thu ngân sách đạt và vượt 202.800 triệu đồng. Chi ngân sách đạt 146.990 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 5.920 tấn; trồng mới 50 ha rừng, độ che phủ rừng đạt 47%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người; Tạo việc làm cho 2.000-2.200 lao động. Giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,4%. Giảm tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 12%.
Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng bộ và chính quyền Thành phố đã đề ra một số giải pháp nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tập trung khai thác tiềm năng và thế mạnh về vị trí địa lý, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư của các ngành, các cấp, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ Thành phố đến cơ sở, tăng cường cải cách hành chính gắn với nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp.
Cùng với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc Thành phố Lạng Sơn, được sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh, sự giúp đỡ của các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, tin tuởng rằng trong năm 2010 và giai đoạn 2010-2015, Thành phố Lạng Sơn sẽ tiếp tục thành công trong sự bứt phá, tiến lên trên con đường xây dựng và phát triển, trở thành Thành phố đô thị loại II, giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về an ninh quốc phòng -Thành phố xanh, sạch, đẹp, hiện đại, văn minh – xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh và của vùng Đông Bắc Tổ quốc.

Đào Trọng Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn