Thứ tư,  24/07/2024

Phát biểu của đồng chí Trần Ngát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tại Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Báo Lạng Sơn

LSO-Tôi rất vui mừng tới dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tặng thưởng cho tập thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên chức Báo Lạng Sơn. Đây là lần thứ hai, Báo Lạng Sơn được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, để ghi nhận những đóng góp xứng đáng của đơn vị đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí, các vị đại biểu và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên của Báo lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.Là cơ quan ngôn luận - tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Trong những năm qua, Báo Lạng Sơn đã thực hiện nghiêm túc tôn chỉ, mục đích của mình, đứng trong đội ngũ của lực lượng làm công tác tư tưởng, tuyên truyền, lý luận của Đảng bộ tỉnh, đã...

LSO-Tôi rất vui mừng tới dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tặng thưởng cho tập thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên chức Báo Lạng Sơn. Đây là lần thứ hai, Báo Lạng Sơn được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, để ghi nhận những đóng góp xứng đáng của đơn vị đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí, các vị đại biểu và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên của Báo lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.
Là cơ quan ngôn luận – tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Trong những năm qua, Báo Lạng Sơn đã thực hiện nghiêm túc tôn chỉ, mục đích của mình, đứng trong đội ngũ của lực lượng làm công tác tư tưởng, tuyên truyền, lý luận của Đảng bộ tỉnh, đã bám sát, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, để phản ánh, tuyên truyền, định hướng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; thâm nhập sâu rộng, thường xuyên vào cuộc sống thực tiễn; nêu bật vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp đồng thời đã nói lên những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc.
Ghi nhận những kết quả đó, Báo nhận được nhiều Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng… và ngày 21/01/1999 được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1994 – 1999.
Đồng chí Trần Ngát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bức trướng
của Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh cho Báo Lạng Sơn – Ảnh: Mai Hoa
Trong những năm qua, Báo đã thường xuyên, kịp thời thông tin, phản ánh các hoạt động kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiều tấm gương về người tốt, việc tốt, điển hình tập thể tiên tiến trên mọi lĩnh vực đã được nêu kịp thời, góp phần cổ vũ, động viên, hỗ trợ thúc đẩy các phong trào thi đua, các cuộc vận động diễn ra sôi nổi và có hiệu quả. Cùng với tuyên truyền, phản ánh những kết quả đã đạt được, Báo còn phát hiện, phê phán những hiện tượng tiêu cực, những mặt trái, lạc hậu trong đời sống xã hội, trong thực thi nhiệm vụ; phê phán những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Với sự cố gắng và nỗ lực đó, có thể khẳng định các hoạt động của Báo Lạng Sơn đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong những năm qua. Với những đóng góp tích cực này, Báo Lạng Sơn được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ hai). Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, tôi chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận kết quả của toàn thể các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên và đội ngũ cộng tác viên của Báo đã đạt được.
Năm 2010 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Trong không khí phấn khởi và những thành tích đã đạt được trong năm vừa qua, tôi đề nghị các đồng chí không ngừng ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác và nêu cao tinh thần đoàn kết, Báo cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau :
Thứ nhất, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ phóng viên, biên tập viên; không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, cập nhật nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Mỗi phóng viên, biên tập viên, cán bộ của Báo, phải là những người gương mẫu chấp hành, để từ đó tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo quần chúng nhân dân.
Không ngừng đổi mới tác phong, lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả trong công tác. Để Báo Lạng Sơn thực sự là cơ quan ngôn luận – tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, Báo cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng thông tin tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền tỉnh, đồng thời thực hiện tốt chức năng là tiếng nói của nhân dân, phải phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng và những kinh nghiệm, những ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền.
Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng lãng phí và các biểu hiện cá nhân cơ hội, thực dụng và các tệ nạn xã hội; tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; cảnh giác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động “Diễn biễn hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá của các thế lực thù địch.
Thứ ba, tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm của Báo để thu hút bạn đọc ngày càng nhiều và tăng hiệu quả tuyên truyền của báo. Ban Biên tập chủ động phối hợp với các ban đảng, nghiên cứu, đề xuất với tỉnh về biện pháp, cách thức để tổ chức bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức về xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên trẻ, giúp cho lực lượng này tiếp cận, viết và phản ánh về lĩnh vực này được sâu hơn. Phát huy và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ thông tin, đề xuất cho các cấp uỷ, chính quyền các cấp trong việc đề ra chủ trương, chính sách và điều hành, điều chỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo được kịp thời, hiệu quả.
Thứ tư, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các ngày lịch sử truyền thống và các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, trước mắt tập trung tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2010); 70 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn; 100 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri; 60 năm Giải phóng Lạng Sơn và đón tết cổ truyền Canh Dần với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
Mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với chủ đề trọng tâm năm 2010 là “tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2010 và kế hoạch 5 năm 2005 – 2010.
Thứ năm, tiếp tục chủ động phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, đơn vị; động viên, khai thác tốt hơn nữa vai trò của đội ngũ cộng tác viên trong công tác tuyên truyền định kỳ cũng như các chủ đề trọng điểm trong từng thời gian; đảm bảo phản ánh toàn diện, mọi mặt của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh.
Vui mừng và trân trọng với những thành quả đã đạt được, mong rằng, tập thể Báo Lạng Sơn phát huy hơn nữa trong thời gian tới, không ngừng hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Nhân dịp đầu Xuân năm 2010, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Dần, một lần nữa, thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, tôi xin gửi tới toàn thể các vị đại biểu, các đồng chí một năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Đồng chí Trần Ngát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ