Chủ nhật,  21/07/2024

Đảng bộ huyện Bắc Sơn: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã

LSO-Đảng bộ huyện Bắc Sơn có 55 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 23 đảng bộ và 13 chi bộ trực thuộc, với tổng số 4.988 đảng viên. Số chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở là 299 chi bộ. Hằng năm toàn đảng bộ huyện kết nạp được từ 200 đảng viên trở lên. Nhằm từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Huyện uỷ Bắc Sơn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Để làm tốt công tác này hằng năm Ban Thường vụ Huyện uỷ giao cho Ban Tổ chức Huyện uỷ xây dựng kế hoạch, rà soát, lập danh sách cán bộ cần đào tạo để trình Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phê duyệt và Huyện uỷ chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc.Huyện đã chủ động tổ chức mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ mở các...

LSO-Đảng bộ huyện Bắc Sơn có 55 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 23 đảng bộ và 13 chi bộ trực thuộc, với tổng số 4.988 đảng viên. Số chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở là 299 chi bộ. Hằng năm toàn đảng bộ huyện kết nạp được từ 200 đảng viên trở lên.
Nhằm từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Huyện uỷ Bắc Sơn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Để làm tốt công tác này hằng năm Ban Thường vụ Huyện uỷ giao cho Ban Tổ chức Huyện uỷ xây dựng kế hoạch, rà soát, lập danh sách cán bộ cần đào tạo để trình Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phê duyệt và Huyện uỷ chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc.
Huyện đã chủ động tổ chức mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ mở các loại hình lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Chỉ tính số lượng các lớp năm 2009, huyện đã mở được lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tại chức, có 80 học viên theo học; 1 Lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ ngắn hạn, có 61 học viên theo học. Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc, công tác thanh niên và một số nội dung khác được 33 lớp, với
1.840 học viên tham gia. Kết quả học tập đều đạt yêu cầu đề ra.
Noi gương liệt sĩ Hoàng Văn Thụ, thanh niên học sinh dân tộc
quyết vươn lên trong học tập – công tác – Ảnh: Vũ Bách
Qua khảo sát thực tế và trao đổi với Thường trực Huyện uỷ Bắc Sơn về đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở cho thấy: cán bộ cơ sở có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định vượt lên khó khăn về kinh tế – xã hội, một lòng tin vào đường lối chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước; có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc; tôn trọng và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phục tùng nghiêm sự phân công của Đảng, bám sát cơ sở, thường xuyên đúc rút kinh nghiệm thực tiễn; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý điều hành thực hiện các lĩnh vực công tác có hiệu quả theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới.
Nhất là sau khi được đào tạo, bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ được nâng lên một cách rõ rệt, làm việc có hiệu quả hơn, giải quyết và xử lý các công việc linh hoạt chắc chắn hơn, có tinh thần trách nhiệm trước công việc, biết tổ chức và tập hợp quần chúng nhân dân để xây dựng tập thể cấp uỷ, chính quyền ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên bên cạnh đó còn khó khăn như về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc ăn ở của học viên và giảng dạy của giảng viên khi vào công tác.
Với những kết quả tích cực, quan trọng đạt được như trên, hiện nay huyện Bắc Sơn tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và có kế hoạch sát thực với yêu cầu nhiệm vụ đề ra, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực hoạt động thực tiễn, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát trển kinh tế – xã hội của huyện đề ra.

Hà Văn Thắng