Thứ sáu,  19/07/2024

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh thăm và chúc Tết Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông

Chiều 2-2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thăm, chúc Tết Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) và dự Lễ phát hành bộ tem đặc biệt Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.Tại đây, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nghe Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp giới thiệu ý nghĩa, giá trị bộ tem và công bố phát hành bộ tem; Chủ tịch HĐQT VNPT Phạm Long Trận báo cáo quá trình trưởng thành của Tập đoàn. Đồng chí Tổng Bí thư đã ký lưu niệm vào bộ tem và xem phần trưng bày bộ tem phát hành Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích của toàn ngành và Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, với tinh thần tự lực, tự cường và tư duy đổi mới, đã hiện đại hóa, phát triển cơ sở hạ tầng bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin theo kịp các nước tiên...

Chiều 2-2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thăm, chúc Tết Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) và dự Lễ phát hành bộ tem đặc biệt Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tại đây, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nghe Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp giới thiệu ý nghĩa, giá trị bộ tem và công bố phát hành bộ tem; Chủ tịch HĐQT VNPT Phạm Long Trận báo cáo quá trình trưởng thành của Tập đoàn. Đồng chí Tổng Bí thư đã ký lưu niệm vào bộ tem và xem phần trưng bày bộ tem phát hành Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích của toàn ngành và Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam, với tinh thần tự lực, tự cường và tư duy đổi mới, đã hiện đại hóa, phát triển cơ sở hạ tầng bưu chính – viễn thông và công nghệ thông tin theo kịp các nước tiên tiến trong khu vực, đóng góp sáng tạo và hiệu quả vào sự nghiệp chung. Đặc biệt, là xây dựng được đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân ngày càng trưởng thành, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển lĩnh vực này trong giai đoạn tiếp theo.

Đề cập nhiệm vụ năm 2010, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị ngành bưu chính – viễn thông và Tập đoàn nhận thức đầy đủ thuận lợi và khó khăn, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, đoàn kết nhất trí cao, hành động quyết liệt, nỗ lực vượt bậc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, tiếp tục phát triển ngành đi trước một bước, góp phần xứng đáng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Tổng Bí thư gửi tới toàn thể cán bộ, viên chức, công nhân ngành bưu chính – viễn thông và Tập đoàn lời thăm hỏi ân cần nhất và lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới tiến bộ mới, thắng lợi mới.

Theo Nhandan