Thứ sáu,  19/07/2024

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tiếp các Ðại sứ mới được bổ nhiệm

Chiều 2-2 tại Văn phòng QH, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật 21 Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài, mới được bổ nhiệm, trước khi lên đường nhận nhiệm vụ công tác. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng chúc mừng các Đại sứ, Tổng lãnh sự vinh dự được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi.Cùng với những thành tựu to lớn toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Vừa hoàn thành trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, Việt Nam tiếp tục đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Trên kênh nghị viện, QH Việt Nam vinh dự được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Tổ chức Liên nghị viện Thế giới (IPU), tiếp nhận chức Chủ tịch Tổ chức Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông - Nam Á (AIPA). Bạn bè quốc tế khi đến thăm đều có ấn tượng tốt đẹp về đất nước, nhân dân Việt Nam và nhận thấy nhiều tiềm năng hợp tác...

Chiều 2-2 tại Văn phòng QH, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật 21 Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài, mới được bổ nhiệm, trước khi lên đường nhận nhiệm vụ công tác. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng chúc mừng các Đại sứ, Tổng lãnh sự vinh dự được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi.
Cùng với những thành tựu to lớn toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Vừa hoàn thành trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, Việt Nam tiếp tục đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Trên kênh nghị viện, QH Việt Nam vinh dự được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Tổ chức Liên nghị viện Thế giới (IPU), tiếp nhận chức Chủ tịch Tổ chức Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông – Nam Á (AIPA). Bạn bè quốc tế khi đến thăm đều có ấn tượng tốt đẹp về đất nước, nhân dân Việt Nam và nhận thấy nhiều tiềm năng hợp tác ở Việt Nam. Đồng bào ở trong nước và Việt kiều sống xa Tổ quốc ngày càng tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, vào tương lai tươi sáng của dân tộc.

Chủ tịch QH mong các Đại sứ, Tổng lãnh sự, với tư cách là Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, quan tâm hơn nữa công tác nghiên cứu, nắm chắc tình hình địa bàn công tác, trên cơ sở đó đề xuất, tham mưu xây dựng các chủ trương, chính sách đối ngoại phù hợp từng địa bàn, từng đối tác. Các Đại sứ, Tổng lãnh sự cần triển khai thực hiện tốt Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. Chủ tịch QH mong muốn ngành ngoại giao nói chung, mà trực tiếp là các Đại sứ, Tổng lãnh sự sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan của QH nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa QH Việt Nam với cơ quan lập pháp các nước, các tổ chức nghị viện khu vực và thế giới, thiết thực phục vụ các nhiệm vụ cơ bản của QH, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi giữa Việt Nam với các nước, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch QH khẳng định, trong phạm vi chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình, QH sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các Đại sứ, Tổng lãnh sự hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, vì sự nghiệp đối ngoại, vì vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế; chúc các Đại sứ, Tổng lãnh sự lên đường nhận nhiệm vụ tràn đầy niềm tin thắng lợi.

Các Đại sứ đều bày tỏ vinh dự được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao trọng trách, cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề; hứa sẽ làm hết sức mình để góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế của Đảng, Nhà nước ta, đồng thời làm tốt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài…

Theo Nhandan