Chủ nhật,  21/07/2024

Xuân mới tiếp sức cho quê hương cách mạng

LSO-Năm 2009 đã khép lại, một năm đầy khó khăn và thử thách đối với đất nước ta. Đứng trước sự suy giảm của nền kinh tế, huyện Bắc Sơn vẫn vững vàng vượt qua cơn “Bão táp” và giành nhiều thắng lợi mới trên mọi mặt trận. Vui mừng trước những thành quả to lớn đạt được trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra. Đó chính là động lực “tiếp sức” cho huyện vững tin bước vào năm 2010.Một năm trôi qua, dưới ánh sáng đường lối đổi mới của Đảng, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Sơn đã chung sức chung lòng, tập trung mọi nỗ lực để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biễn sâu sắc về xã hội. Sau Đại hội lần thứ XIX, huyện Bắc Sơn đã chỉ đạo các cấp, các phòng ban chức năng...

LSO-Năm 2009 đã khép lại, một năm đầy khó khăn và thử thách đối với đất nước ta. Đứng trước sự suy giảm của nền kinh tế, huyện Bắc Sơn vẫn vững vàng vượt qua cơn “Bão táp” và giành nhiều thắng lợi mới trên mọi mặt trận. Vui mừng trước những thành quả to lớn đạt được trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra. Đó chính là động lực “tiếp sức” cho huyện vững tin bước vào năm 2010.
Một năm trôi qua, dưới ánh sáng đường lối đổi mới của Đảng, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Sơn đã chung sức chung lòng, tập trung mọi nỗ lực để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, tạo chuyển biễn sâu sắc về xã hội. Sau Đại hội lần thứ XIX, huyện Bắc Sơn đã chỉ đạo các cấp, các phòng ban chức năng của huyện và các xã, thị trấn tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; khơi dậy các tiềm năng, thế mạnh tập trung cho sản suất theo hướng sản xuất hàng hoá. Tiếp nối các thành quả của những năm trước, năm qua, nền kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong tổng số 29 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 17 chỉ tiêu đạt và chỉ có 4 chỉ tiêu không đạt. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2009 đạt 10,52% (mục tiêu Nghị quyết đề ra từ 10,5% -11%); trong đó ngành nông- lâm nghiệp tăng 9,04%; công nghiệp – xây dựng tăng 23,68%; thương mại- dịch vụ tăng 7,65%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 10,99 triệu đồng/ người/ năm.
Thấp thoáng nhà sàn – Ảnh: Thanh Luyện
Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng được quan tâm, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thuộc huyện quản lý thực hiện đạt 43.736 triệu đồng; trong đó ưu tiên phát triển tại cơ sở, làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Trên một số lĩnh vực đã có sức chuyển rõ nét như: Nông nghiệp đến năm 2009, tổng diện tích gieo trồng đạt 11.943 ha, tăng 5,8% so với kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 34.526 tấn, tăng 4,9% so với kế hoạch; huyện đã cơ bản bảo đảm được an ninh lương thực. Về Lâm nghiệp, huyện coi trọng khai thác tiềm năng đất lâm nghiệp đẩy mạnh công tác trồng rừng mới được 677 ha. Công tác trồng rừng đã chú ý đầu tư trồng cây công nghiệp, cây ăn quả và từng bước hình thành vùng chuyên canh như: Vùng cây hồi có trên 1.564 ha, sản lượng đạt khoảng 800-1000 tấn. Cây ăn quả được phát triển thành vùng, cả năm trồng mới 677 ha, đạt 91,6% kế hoạch. Cây quýt hiện có khoảng 1000 ha, sản lượng đạt trên 2.000 tấn. Về chăn nuôi đã khai thác thế mạnh phát triển đàn gia súc theo hướng chăn thả kết hợp nhốt chuồng, tổng đàn trâu có 12.280 con và đàn bò có 6.281 con. Lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp, trên địa bàn đã hình thành 17 cơ sở khai thác vật liệu xây dựng và trên 566 cơ sở chế biến; ước giá trị sản xuất cả năm đạt 48,2 tỷ đồng. Hệ thống giao thông được mở mang, đến nay 100% xã có đường ô tô đến trung tâm và có điện lưới quốc gia. Huyện có 12/20 xã có chợ; duy trì 25 HTX hoạt động với tổng doanh thu khoảng 10 tỷ đồng. Các công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt được đầu tư ngày càng nhiều hơn. Bưu chính viễn thông phát triển mạnh, 20/20 xã có điểm bưu điện văn hoá xã và đạt 10 máy điện thoại cố định /100 dân. Công tác thu ngân sách trên địa bàn được chỉ đạo sát sao, đến ngày 15/12 huyện thu NSNN được 20,363 tỷ đồng, vượt 70,84% kế hoạch đề ra.
Về lĩnh vực văn hoá xã hội, huyện đã quan tâm chỉ đạo làm chuyển biến các mặt công tác. Công tác giáo dục, huyện huy động trẻ em đúng độ tuổi đến lớp đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT đạt 87%. Huyện được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục đúng độ tuổi cấp tiểu học và THCS. Công tác y tế được quan tâm, 100% xã có trạm y tế hoặc phòng khám đa khoa khu vực và đạt 5 bác sĩ /1 vạn dân. Phong trào đời sống văn hoá, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư đã có sức lan toả rộng trong các tầng lớp dân cư và có gần 8.957 hộ ở các xã được công nhận gia đình văn hoá, đạt 61,24%; có 121/ 224 khu dân cư công nhận khu dân cư tiên tiến. Các lĩnh vực đời sống xã hội, an sinh xã hội, đào tạo nghề, tạo việc làm việc cho người lao động được quan tâm. Công tác nâng cao pháp lý, chấp hành pháp luật trong nhân dân có chuyển biến rõ nét. Công tác quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh, đáp ứng được vai trò là tổ chức lãnh đạo thắng lợi. Trong năm qua, Đảng bộ luôn quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng; các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước đều triển khai sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, huyện đã triển khai học tập và xây dựng Chương trình hành động, chỉ đạo các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động, tạo sức chuyển mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Những mục tiêu kinh tế – Xã hội đạt được trong năm qua, đang trở thành sức mạnh để huyện Bắc Sơn tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vươn lên thực hiện có hiệu quả những mục tiêu chủ yếu trong giai đoạn đầu của kế hoạch 5 năm (2010- 2015). Năm Canh Dần đã đến, đó cũng là thời điểm mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện đang nỗ lực thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, hướng tới xây dựng huyện Bắc Sơn giàu đẹp, góp phần lập thành tích hướng về kỷ niệm 70 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn ( 27/9/2010).

Phan Cầu