Thứ năm,  25/07/2024

Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai công tác năm 2010

LSO-Sáng 5/2/2010, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2009, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm phát biểu chỉ đạo tại hội nghịTrong năm 2009, công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm triển khai, thực hiện có hiệu quả. Các Ban xây dựng Đảng của tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh sát hợp với điều kiện thực tế địa phương. Các tổ chức cơ sở đảng được củng cố, kiện toàn, phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới, chất lượng sinh hoạt được nâng lên, tổ chức đảng luôn giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị cơ sở. Công tác tổ chức cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định và có nhiều chuyển biến tích cực....

LSO-Sáng 5/2/2010, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2009, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010.
Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự và phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Phùng Thanh Kiểm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Trong năm 2009, công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm triển khai, thực hiện có hiệu quả. Các Ban xây dựng Đảng của tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh sát hợp với điều kiện thực tế địa phương. Các tổ chức cơ sở đảng được củng cố, kiện toàn, phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới, chất lượng sinh hoạt được nâng lên, tổ chức đảng luôn giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị cơ sở. Công tác tổ chức cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định và có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, thực hiện tốt, tình hình chính trị trên địa bàn ổn định, đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, công tác tổ chức xây dựng Đảng cũng còn những hạn chế, yếu kém cần được khắc phục kịp thời. Tại hội nghị, đại diện các huyện ủy, thành ủy đã tham luận, nêu bật những mặt đã làm được, chưa làm được, phân tích rõ nguyên nhân và đưa ra những giải pháp, đồng thời thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2010.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những đóng góp tích cực của các Ban xây dựng Đảng, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng năm qua như: Có một bộ phận tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ, chưa tỏ rõ vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo tại cơ sở; một bộ phận đảng viên yếu kém, giảm sút tính tiền phong, gương mẫu, thậm chí tha hóa, biến chất, suy thoái về đạo đức, lối sống; các tổ chức cơ sở đảng chưa xây dựng được kế hoạch phát triển kinh tế gắn với xây dựng Đảng một cách cụ thể, sát thực; một số ý kiến, nội dung công tác của bộ phận tham mưu chưa đúng, trúng… Để công tác tổ chức xây dựng Đảng phát huy hiệu quả tích cực hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý: Năm 2010, tình hình kinh tế thế giới, trong nước vẫn còn rất nhiều khó khăn và 2010 cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, do đó những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thành công Đại hội Đảng các cấp; đồng thời góp phần triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương; tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Diệu Hằng