Chủ nhật,  21/07/2024

Chi Lăng phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng chính quyền và thực hiện dân chủ ở cơ sở

LSO-Với 224 thành viên Ban thanh tra nhân dân ở 212 KDC; 212 tổ hòa giải cơ sở và 1.238 thành viên, trong những năm qua, MTTQ huyện Chi Lăng đã phát huy vai trò trong việc thực hiện dân chủ công khai minh bạch, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở và chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.Năm 2009, MTTQ và các tổ chức thành viên của huyện Chi Lăng đã có nhiều hoạt động góp phần tuyên truyền vận động, bồi dưỡng phát huy sức dân, đóng góp những giải pháp sát hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết của HĐND, UBND đề ra. Các dự án đầu tư được công khai cho dân biết, dân được tham gia giám sát, phản ánh những ý kiến của mình tới cơ quan có trách nhiệm, đã góp phần nâng cao tinh thần dân chủ của nhân dân. Để thực hiện tốt vai trò của mình, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã gắn công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế-xã hội với phổ biến giáo dục...

LSO-Với 224 thành viên Ban thanh tra nhân dân ở 212 KDC; 212 tổ hòa giải cơ sở và 1.238 thành viên, trong những năm qua, MTTQ huyện Chi Lăng đã phát huy vai trò trong việc thực hiện dân chủ công khai minh bạch, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở và chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.
Năm 2009, MTTQ và các tổ chức thành viên của huyện Chi Lăng đã có nhiều hoạt động góp phần tuyên truyền vận động, bồi dưỡng phát huy sức dân, đóng góp những giải pháp sát hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết của HĐND, UBND đề ra. Các dự án đầu tư được công khai cho dân biết, dân được tham gia giám sát, phản ánh những ý kiến của mình tới cơ quan có trách nhiệm, đã góp phần nâng cao tinh thần dân chủ của nhân dân. Để thực hiện tốt vai trò của mình, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã gắn công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế-xã hội với phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện các đề án, chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH), chống buôn bán phụ nữ, trẻ em…Với 257 cuộc tuyên truyền đã thu hút trên 15 nghìn lượt người đại diện cho 9.500/15.820 hộ trong toàn huyện đến dự và ký cam kết thực hiện các quy định về giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện gia đình không có người vi phạm pháp luật, không mắc TNXH; không vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông; không mua bán, vận chuyển tàng trữ, đốt pháo…
Nông dân xã Y Tịch, huyện Chi Lăng làm đất gieo trồng vụ xuân
Cùng với công tác tuyên truyền, MTTQ đã chủ động triển khai và tham gia 44 cuộc kiểm tra, giám sát về những nội dung phải công khai để nhân dân biết, nhân dân bàn và quyết định ở các cơ sở. Thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn, hoạt động giám sát của MTTQ huyện Chi Lăng đã có những thành công trong việc lấy phiếu tín nhiệm chức danh Chủ tịch UBND và HĐND cấp xã, chức danh trưởng thôn. Năm 2009 toàn huyện có 3 người đủ điều kiện được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm, MTTQ đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo đúng theo quy trình. Kết quả các trường hợp được đưa ra lấy phiếu đều đạt số phiếu tín nhiệm từ 80- 100%, trong đó có ông Lăng Ngọc Lợi, Chủ tịch UBND xã Mai Sao đạt số phiếu tín nhiệm 100%. Qua việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đã giúp cho các cấp ủy có cơ sở để đánh giá năng lực, phẩm chất và sự tín nhiệm của nhân dân đối với cán bộ chủ chốt ở xã, đồng thời những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm cũng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với nhân dân và nhiệm vụ được giao.
Hoạt động tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp được tổ chức tại các xã, thị trấn, thôn (làng), khu phố đã phản ánh được tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Với tinh thần dân chủ, cởi mở, cử tri đã có ý thức xây dựng chính quyền, tham góp nhiều ý kiến xác thực với đại biểu HĐND. Qua đó Ủy ban MTTQ đã tổng hợp được trên 150 ý kiến của cử tri, chủ yếu tập trung vào vấn đề đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn; thực hiện cơ chế chính sách về phát triển nông nghiệp nông thôn miền núi như hỗ trợ lãi suất cho nhân dân mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất và đặc biệt là các ý kiến về vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án… Những vấn đề đó đã được MTTQ tập hợp đề nghị ngành chức năng và cấp có thẩm quyền làm rõ. Cùng với đó, công tác hòa giải ở cơ sở cũng được tăng cường. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho 145 thành viên. Kết quả năm 2009 các tổ đã hòa giải thành công 130 vụ việc mâu thuẫn nội bộ nhân dân ngay tại khu dân cư, không phải đến chính quyền, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Có thể khẳng định hoạt động của MTTQ huyện Chi Lăng thời gian qua đã góp phần nâng cao quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thúc đẩy cải cách hành chính và khả năng thực thi pháp luật của các cấp chính quyền, chống quan liêu, lãng phí… Đồng thời thông qua hoạt động của mình, MTTQ đã nâng cao vai trò trong việc tập hợp quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Thúy Đội