Thứ hai,  22/07/2024

Thư chúc tết của đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XII tỉnh Lạng Sơn

LSO-Nhân dịp năm mới, mừng xuân Canh Dần 2010, mừng Đảng ta 80 tuổi, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, tôi thân ái gửi lời chúc mừng năm mới tới các đồng chí cán bộ lãnh đạo lão thành, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, bước sang năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, giành nhiều thành công mới.Năm 2009, cùng với cả nước chung sức khắc phục những khó khăn, thử thách, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, hăng hái lao động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu chủ yếu của năm 2009 đề ra được thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế ổn định và tiếp tục tăng trưởng khá; lĩnh vực văn hoá, xã hội có tiến bộ; đời...

LSO-Nhân dịp năm mới, mừng xuân Canh Dần 2010, mừng Đảng ta 80 tuổi, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, tôi thân ái gửi lời chúc mừng năm mới tới các đồng chí cán bộ lãnh đạo lão thành, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, bước sang năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, giành nhiều thành công mới.
Năm 2009, cùng với cả nước chung sức khắc phục những khó khăn, thử thách, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, hăng hái lao động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu chủ yếu của năm 2009 đề ra được thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế ổn định và tiếp tục tăng trưởng khá; lĩnh vực văn hoá, xã hội có tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ổn định, một bộ phận được cải thiện; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Những kết quả đạt được trong năm 2009 đã góp phần quan trọng tạo đà cho việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2006 – 2010 đã đề ra, tạo tiền đề thuận lợi để chúng ta tiếp tục vươn lên phát triển nhanh hơn trong thời gian tới, xây dựng quê hương xứ Lạng ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Những kết quả rất đáng tự hào về ổn định, phát triển kinh tế – xã hội đã và đang tạo thuận lợi mới để chúng ta tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2010 và các năm tiếp theo. Năm 2010, là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và cũng là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp. Tôi tin tưởng và mong rằng, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái sản xuất, kinh doanh, học tập và công tác, thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2010 và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra; các cấp, các ngành tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch nhiệm vụ thời gian tới đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với tốc độ cao hơn, bền vững hơn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân; thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Một lần nữa, chúc toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, bước sang mùa xuân mới sức khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!
Năm mới, thắng lợi mới!

Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh uỷ