Chủ nhật,  21/07/2024

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh gặp mặt các Ðại sứ mới được bổ nhiệm

Sáng 7-2, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gặp mặt các Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài mới được bổ nhiệm, trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư; Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao.Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nghe và trao đổi ý kiến với các Đại sứ, Tổng lãnh sự về một số công việc cụ thể cần quan tâm trong thời gian tới.Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc mừng các Đại sứ, Tổng lãnh sự được tin cậy trao trọng trách làm Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý: Những thành tựu to lớn toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới cũng như những mục tiêu chúng ta đang vươn tới; vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng khẳng định, phát huy, chính là hành trang quý giá nhất của các đồng chí lên đường làm nhiệm vụ ở...

Sáng 7-2, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gặp mặt các Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài mới được bổ nhiệm, trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư; Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nghe và trao đổi ý kiến với các Đại sứ, Tổng lãnh sự về một số công việc cụ thể cần quan tâm trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc mừng các Đại sứ, Tổng lãnh sự được tin cậy trao trọng trách làm Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý: Những thành tựu to lớn toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới cũng như những mục tiêu chúng ta đang vươn tới; vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng khẳng định, phát huy, chính là hành trang quý giá nhất của các đồng chí lên đường làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Để phát huy tốt vai trò là người đại diện đất nước và nhân dân ta ở nước ngoài, là cầu nối nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới, cán bộ ngoại giao cần nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách đối nội và đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, đặc biệt là quan điểm “độc lập tự chủ” trong công tác đối ngoại. Việt Nam có thế mạnh khi đề cập vấn đề dân chủ và nhân quyền. Một dân tộc kiên cường đấu tranh thoát khỏi thân phận nô lệ, chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do và ngày nay đang phát triển nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hoàn toàn có đủ tư thế để nói về vấn đề nêu trên một cách thuyết phục…

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tin tưởng các Đại sứ, Tổng lãnh sự sẽ chú trọng làm tốt việc kết hợp các nhiệm vụ đối ngoại (chính trị, kinh tế, văn hóa), phát huy các kênh đối ngoại (Nhà nước, nhân dân); góp phần đoàn kết kiều bào và quan tâm nhiều hơn đối với người Việt Nam đang lao động, học tập ở nước ngoài… Đồng chí chúc các Đại sứ, Tổng lãnh sự năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao.
Theo Nhandan