Thứ hai,  22/07/2024

Ðảng với các nhà khoa học trẻ

Tôi đến với Đảng vì Đảng giúp nhà khoa học rèn luyện tính tổ chức, vì khoa học không thể thành công nếu làm việc đơn lẻ. Đảng giúp nhà khoa học rèn luyện khả năng thuyết phục, vì khoa học cũng chính là một quá trình truyền bá và áp dụng những tư tưởng mà mình đã hiểu.Ngược lại, khi nhà khoa học hoạt động trong Đảng, những tư duy rõ ràng, khúc triết, hướng tới sự hiệu quả cũng sẽ được sử dụng. Hơn nữa, nhà khoa học thường là những người có tâm, luôn tìm cách cải thiện những vướng mắc, khó khăn của cuộc sống. Đó cũng chính là một mục tiêu của Đảng. Như vậy, đến với Đảng không chỉ để rèn luyện mà còn bởi sự đồng cảm của những hướng đi có mục tiêu chung.Đảng luôn quan tâm, chú ý tới các nhà khoa học như chúng tôi. Đảng nhận thức rất rõ giá trị của khoa học trong công cuộc xây dựng, hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước. Xây dựng và phát triển đất nước không chỉ là định hướng mà còn là thực hiện. Vì vậy, Đảng cần...

Tôi đến với Đảng vì Đảng giúp nhà khoa học rèn luyện tính tổ chức, vì khoa học không thể thành công nếu làm việc đơn lẻ. Đảng giúp nhà khoa học rèn luyện khả năng thuyết phục, vì khoa học cũng chính là một quá trình truyền bá và áp dụng những tư tưởng mà mình đã hiểu.

Ngược lại, khi nhà khoa học hoạt động trong Đảng, những tư duy rõ ràng, khúc triết, hướng tới sự hiệu quả cũng sẽ được sử dụng. Hơn nữa, nhà khoa học thường là những người có tâm, luôn tìm cách cải thiện những vướng mắc, khó khăn của cuộc sống. Đó cũng chính là một mục tiêu của Đảng. Như vậy, đến với Đảng không chỉ để rèn luyện mà còn bởi sự đồng cảm của những hướng đi có mục tiêu chung.

Đảng luôn quan tâm, chú ý tới các nhà khoa học như chúng tôi. Đảng nhận thức rất rõ giá trị của khoa học trong công cuộc xây dựng, hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước. Xây dựng và phát triển đất nước không chỉ là định hướng mà còn là thực hiện. Vì vậy, Đảng cần chúng tôi như chúng tôi vốn có, như cần những thành tố sẽ đóng góp lớn vào vai trò thực hiện này. Khi ở trong Đảng, chúng tôi không phải đi ngược lại với những sở trường và niềm yêu thích của mình, vì thế, cống hiến cho Đảng cũng là cống hiến cho lý tưởng của mình trong một dòng chảy chung với lý tưởng của Đảng và của đất nước. Tôi rất trân trọng Đảng vì nhận thấy Đảng không bỏ qua những đóng góp của chúng tôi, dù là những đóng góp nhỏ bé. Từ đó, Đảng giác ngộ và tạo điều kiện cho chúng tôi có những đóng góp tích cực hơn. Như vậy, sự tạo điều kiện đầu tiên mà Đảng dành cho chúng tôi chính là việc nhận ra và bồi dưỡng chúng tôi. Với sự quan tâm này, các nhà khoa học có hoạt động tích cực được phân công những vị trí làm việc tốt, phù hợp năng lực. Bên cạnh đó là những sự động viên khi được Đảng đánh giá tốt các hoạt động của mình. Cho đến nay, trong giới trẻ, điều này vẫn có ý nghĩa nhiều hơn những giá trị vật chất khác.

Vậy phải phấn đấu như thế nào để làm tốt những nhiệm vụ của một người đảng viên, đồng thời là một nhà khoa học? Với tôi, phấn đấu đầu tiên và quan trọng nhất chính là việc tiếp tục làm việc thật sự, bằng đúng năng lực của mình. Đó không phải là việc đơn giản trong khi xã hội đang phát triển mang theo mặt trái của nền kinh tế thị trường, đầy những cám dỗ và không thiếu cách “trang điểm” để tạo nên sự hào nhoáng không chân thật. Nhưng tạo nên sự phát triển bền vững chính là những giá trị thực, là kiến thức, là kinh nghiệm mà mình thật sự thu được nhờ quá trình lao động nghiêm túc. Đây cũng chính là những điều Đảng cần, là điều cơ bản, cốt lõi nhất để làm nên một nhân cách đảng viên. Chỉ khi giữ gìn được một nhân cách tốt, người đảng viên mới thật sự giúp được Đảng cảm hóa lòng người và nắm vai trò chủ đạo định hướng phát triển đất nước.

Trong quá trình phát triển bằng năng lực của mình, không thể tách rời quá trình lắng nghe, cảm nhận và tự nhìn lại mình bởi không phải bao giờ mình cũng đúng. Hơn nữa, việc tự nhìn lại mình, tạo nên một thói quen tốt, giúp tổng kết, kiểm tra, đánh giá được quá trình hoạt động, nhờ đó, tạo nên những định hướng phát triển đúng đắn. Khi đã thấm nhuần một tư tưởng và hướng đi đúng đắn, người đảng viên phải biết nhân rộng, phát triển những tư tưởng và hướng đi này tới những người ở chung quanh mình, nhất là với thế hệ trẻ. Một lần nữa, có thể thấy con đường đi và phát triển của Đảng, con đường phấn đấu của một người đảng viên không tách rời con đường đi của một nhà khoa học, một nhà giáo như tôi và các đồng nghiệp của mình. Vì thế, phấn đấu và rèn luyện vì Đảng cũng là phấn đấu và rèn luyện cho nghề nghiệp của mình, khi đã hiểu như vậy thì sự phấn đấu vì Đảng trở thành không khiên cưỡng.

Mỗi người trẻ chúng ta hãy một lòng với Đảng, phấn đấu để xây dựng Đảng, vì đó cũng chính là phấn đấu để xây dựng cuộc sống, để bản thân chúng ta cũng được hạnh phúc hơn, sung sướng hơn.
Theo Nhandan