Thứ sáu,  19/07/2024

Công điện Số 01/CĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2010

LSO-Thực hiện Công điện số 246/CĐ-TTg ngày 05/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hoạt động sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo trái phép trong dịp tết Nguyên Đán Canh Dần, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu:1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Ban chỉ đạo 127, Ban chỉ đạo 2619 tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 và Công điện số 113/CĐ-TTg ngày 16/01/2010 của Chính phủ; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 08/12/2009 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo và đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Dần 2010; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/01/2010 về tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010 của UBND tỉnh;2. Ban chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu và sử dụng trái phép các loại pháo...

LSO-Thực hiện Công điện số 246/CĐ-TTg ngày 05/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hoạt động sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo trái phép trong dịp tết Nguyên Đán Canh Dần, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu:
1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Ban chỉ đạo 127, Ban chỉ đạo 2619 tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 và Công điện số 113/CĐ-TTg ngày 16/01/2010 của Chính phủ; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 08/12/2009 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo và đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Dần 2010; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/01/2010 về tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010 của UBND tỉnh;
2. Ban chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu và sử dụng trái phép các loại pháo (gọi tắt là: Ban chỉ đạo 2619 tỉnh), Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan, Sở Công Thương tập trung chỉ đạo các lực lượng, ngành chức năng, đơn vị trực thuộc, bằng nhiều biện pháp, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trước, trong và sau Tết Nguyên đán trên tất cả các tuyến, các địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu, nhà ga, bến xe và các phương tiện vận tải để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật mọi hành vi vi phạm về sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt pháo trái phép.
3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng tr và đốt pháo nổ trái phép; chỉ đạo các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo đúng pháp luật các vụ, việc vi phạm. Đặc biệt là phải kiên quyết bằng mọi biện pháp ngăn chặn cho bằng được tình trạng đốt pháo nổ trái phép. Nếu địa bàn nào xảy ra tình trạng đốt pháo thì Chủ tịch UBND nơi đó chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước Chủ tịch UBND tỉnh.
4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn chỉ đạo, tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo và chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông.
5. Giao Ban chỉ đạo 2619 tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công điện này và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện theo quy định.

CHỦ TỊCH Vy Văn Thành