Chủ nhật,  21/07/2024

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII

Sáng 9-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 28 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại diện các bộ, ngành hữu quan.Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2010 và nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011). Theo đó, bổ sung vào Chương trình chính thức năm 2010 các dự án Luật Đầu tư công; Luật Thủ đô; Luật Cơ yếu và các dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 66/2006/QH11 về công trình, dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; Nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp; Nghị quyết về biểu thuế suất thuế tài nguyên. Điều chỉnh dự án Luật Tiếp cận thông tin cho ý kiến tại kỳ họp thứ...

Sáng 9-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 28 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại diện các bộ, ngành hữu quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2010 và nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011). Theo đó, bổ sung vào Chương trình chính thức năm 2010 các dự án Luật Đầu tư công; Luật Thủ đô; Luật Cơ yếu và các dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 66/2006/QH11 về công trình, dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; Nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp; Nghị quyết về biểu thuế suất thuế tài nguyên. Điều chỉnh dự án Luật Tiếp cận thông tin cho ý kiến tại kỳ họp thứ bảy và thông qua tại kỳ họp thứ tám; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hợp tác xã cho ý kiến tại kỳ họp thứ tám.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII. Dự kiến kỳ họp sẽ bắt đầu từ 20-5 và kết thúc vào thượng tuần tháng 7-2010 để thông qua 11 dự án luật, một Nghị quyết; cho ý kiến 12 dự án luật và một dự thảo Nghị quyết; đồng thời, xem xét các báo cáo về kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước; một số báo cáo giám sát chuyên đề; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và một số vấn đề quan trọng khác…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan khẩn trương, tích cực chuẩn bị về mọi mặt để kỳ họp được tiến hành đúng tiến độ và thành công tốt đẹp.

Theo Nhandan