Chủ nhật,  21/07/2024

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh thăm và chúc Tết Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Sáng 11-2, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thăm và chúc Tết Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng đã mời đồng chí Tổng Bí thư duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.Sau khi nghe báo cáo tình hình quốc phòng, công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị đón Tết của bộ đội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Quân sự Trung ương, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước. Đồng chí bày tỏ tình cảm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho các cán bộ, chiến sĩ đang ứng trực sẵn sàng chiến đấu, canh giữ đất trời, biển, đảo và biên cương thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững hòa bình cho đất nước và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.Phát biểu ý kiến với các tướng lĩnh, sĩ quan của Bộ Quốc phòng và với chỉ huy của nhiều đơn vị quân đội thông qua cầu truyền hình trực tiếp, Tổng Bí...

Sáng 11-2, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thăm và chúc Tết Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng đã mời đồng chí Tổng Bí thư duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo tình hình quốc phòng, công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị đón Tết của bộ đội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Quân sự Trung ương, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước. Đồng chí bày tỏ tình cảm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho các cán bộ, chiến sĩ đang ứng trực sẵn sàng chiến đấu, canh giữ đất trời, biển, đảo và biên cương thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững hòa bình cho đất nước và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu ý kiến với các tướng lĩnh, sĩ quan của Bộ Quốc phòng và với chỉ huy của nhiều đơn vị quân đội thông qua cầu truyền hình trực tiếp, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá: Thành tựu đạt được năm 2009 đã khẳng định sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam, sức trỗi dậy mạnh mẽ của nền kinh tế nước ta, trong đó có sự đóng góp to lớn và rất quan trọng của quân đội ta. Thắng lợi nêu trên đang tạo ra tiền đề và điều kiện thuận lợi để đất nước ta bước vào năm 2010 với niềm phấn khởi, tự tin cao hơn. Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Để thực hiện được mục tiêu kinh tế-xã hội, điều kiện tiên quyết là phải giữ vững ổn định chính trị-xã hội, ngăn ngừa và đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho đất nước phát triển. Nhiệm vụ đó đòi hỏi sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và nhất là của lực lượng vũ trang nhân dân. Quân đội ta phải phấn đấu thực hiện với kết quả cao nhất Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Trung ương về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2010, trong đó cần đặc biệt lưu ý một số vấn đề sau:

Phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận. Động viên toàn quân nêu cao bản chất, truyền thống, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quân lần thứ 9 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Cần xác định, việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là cơ hội, là động lực để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của cơ quan, đơn vị, đồng thời phải lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của mình là nội dung quan trọng nhất, là điều kiện để thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng…

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tin tưởng, phát huy bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang, nhất định quân đội ta, lực lượng vũ trang ta sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2010 và những năm tiếp theo, mãi mãi xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Buổi chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thăm và chúc Tết Bộ Công an. Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an ninh năm 2009 và triển khai kế hoạch bảo vệ Tết Canh Dần. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ vui mừng được đến với lực lượng công an nhân dân trong không khí cả nước tưng bừng đón xuân mới và năm 2010, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc và của Đảng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân, đội ngũ công an xã và bảo vệ dân sự một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Những thành tựu to lớn và quan trọng mà chúng ta đạt được trong năm qua là kết quả phấn đấu cao của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có phần đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an nhân dân. Sự đóng góp hiệu quả này khẳng định bản lĩnh chính trị, năng lực và sức chiến đấu của công an nhân dân trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu: Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra ngày càng cao, vừa cơ bản, vừa cấp bách, đòi hỏi lực lượng công an nhân dân trong bất cứ tình huống nào cũng phải hoàn thành vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng với các lực lượng khác và toàn dân giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho đất nước. Đồng chí đặc biệt lưu ý một số vấn đề sau:

Lực lượng Công an nhân dân phải cùng với toàn Đảng, toàn dân bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; bảo vệ an toàn cho các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn, các hội nghị, các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phục vụ đắc lực yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy sức mạnh vô cùng to lớn của nhân dân trong công tác quan trọng này. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, tiếp tục xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đặc biệt, phải gắn nhiệm vụ nêu trên với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và chiến sĩ, xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch và vững mạnh, thực hiện thật tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Nhân dịp thăm, chúc Tết Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc sức khỏe, hạnh phúc và bày tỏ lòng cảm ơn đối với các đồng chí cán bộ lão thành, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ của lực lượng vũ trang nhân dân.
Theo Nhandan