Thứ ba,  16/07/2024

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Ðảng, Nhà nước

Trong không khí vui mừng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng và chào đón Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, ngày 11-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kính chúc các đồng chí Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Lê Đức Anh mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam vững bước tiến lên theo con đường chủ nghĩa xã hội; các đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ sau này học tập về tinh thần Cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân.Báo cáo với các đồng chí lãnh đạo về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng, Thủ tướng nhấn mạnh: Năm 2009, mặc...

Trong không khí vui mừng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng và chào đón Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, ngày 11-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kính chúc các đồng chí Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Lê Đức Anh mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam vững bước tiến lên theo con đường chủ nghĩa xã hội; các đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ sau này học tập về tinh thần Cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân.

Báo cáo với các đồng chí lãnh đạo về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng, Thủ tướng nhấn mạnh: Năm 2009, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, hậu quả do thiên tai lũ lụt tại các tỉnh miền trung, nhưng với sự nỗ lực của toàn dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, điều hành của Chính phủ, đất nước vẫn thu được nhiều thành tích đáng ghi nhận, kinh tế tăng trưởng, quốc phòng – an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được bảo đảm.

Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh bày tỏ phấn khởi trước những bước tiến mới của đất nước trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được củng cố trên trường quốc tế. Các đồng chí lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển, xây dựng đất nước và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ đất nước ta sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Theo Nhandan