Thứ sáu,  19/07/2024

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đối phó với thiên tai, dịch bệnh do ảnh hưởng của Elnino

Hôm nay, 12-2, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 300/CĐ-TTg gửi UBND các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra và các Bộ, ngành liên quan yêu cầu triển khai ngay các biện pháp đối phó với thiên tai, dịch bệnh trên lúa do ảnh hưởng của hiện tượng Elnino.Thủ tướng Chính phủ điện: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ Thừa Thiên Huế trở ra); các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân; Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đài Truyền hình Việt Nam.Hiện nay, do ảnh hưởng của hiện tượng Elnino, khí hậu có nhiều biến đổi bất thường, vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2009-2010 đang gặp nhiều khó khăn như: Hạn hán kéo dài, nhiệt độ tăng cao so trung bình hàng năm, ở một số địa phương đã có diện tích lúa bị nhiễm rầy nau, rầy lưng trắng, bênh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen, nếu không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh...

Hôm nay, 12-2, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 300/CĐ-TTg gửi UBND các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra và các Bộ, ngành liên quan yêu cầu triển khai ngay các biện pháp đối phó với thiên tai, dịch bệnh trên lúa do ảnh hưởng của hiện tượng Elnino.
Thủ tướng Chính phủ điện: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ Thừa Thiên Huế trở ra); các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân; Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đài Truyền hình Việt Nam.

Hiện nay, do ảnh hưởng của hiện tượng Elnino, khí hậu có nhiều biến đổi bất thường, vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2009-2010 đang gặp nhiều khó khăn như: Hạn hán kéo dài, nhiệt độ tăng cao so trung bình hàng năm, ở một số địa phương đã có diện tích lúa bị nhiễm rầy nau, rầy lưng trắng, bênh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen, nếu không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, sản lượng lúa và an ninh lương thực quốc gia. Để chủ động đối phó với thiên tai, dịch bệnh nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục điều tiết nước tại các hồ chứa thủy điện bảo đảm nhu cầu nước phục vụ gieo cấy theo lịch gieo cấy của các địa phương; đối với diện tích không đủ nước gieo cấy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn nông dân chuyển đổi cây trồng khác phù hợp, không để diện tích hoang hóa.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quyết liệt một số biện pháp sau:

a) Hướng dẫn nông dân gieo cấy vụ lúa Đông Xuân 2009-2010 theo đúng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cơ cấu giống, thời gian gieo mạ, cấy lúa, biện pháp chăm sóc để lúa trỗ vào thời điểm ít bị ảnh hưởng của thời tiết xấu; kiên quyết không cấy mạ đã quá tuổi gieo cấy; đối với diện tích mạ đã gieo, lúa đã cấy phải tiến hành kiểm kê, phân loại để có biện pháp chăm sóc, xử lý phù hợp với diễn biến thời tiết, nhằm bảo đảm vụ Đông Xuân thắng lợi;

b) Theo dõi, phát hiện kịp thời và khẩn trương dập dịch rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về bảo vệ thực vật; chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm soát việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ở địa phương, nghiêm cấm và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lợi dụng dịch bệnh để tăng giá và bán thuốc giả, thuốc kém phẩm chất; thực hiện chính sách hỗ trợ cho công tác phòng trừ dịch theo cơ chế quy định tại văn bản số 291/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ ngay việc mua hóa chất bảo vệ thực vật và chi phí cho công tác phòng chống dịch.

c) Huy động mọi nguồn lực tham gia chống hạn, phòng, chống dập dịch, bệnh; trước mắt sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương về phòng chống thiên tai dịch bệnh để hỗ trợ việc chống hạn, dập dịch, nếu có khó khăn báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định;

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Trung ương và cơ quan chuyên môn của Bộ, các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác chống hạn, lịch gieo cấy, dập tắt dịch, bệnh; ban hành và kiểm tra giám sát thực hiện các quy định về gieo xạ, chăm sóc mạ, lúa và phòng, trừ dập dịch rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, bệnh lùn sọc đen hại lúa; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ thực vật trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; tổ chức tốt công tác dự báo tình hình rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá và các loại sâu, bệnh khác và thông báo kịp thời cho các địa phương và nhân dân biết để chủ động phòng trừ và dập tắt dịch; hướng dẫn nông dân chuyển đổi mùa vụ sản xuất và sử dụng cơ cấu giống lúa phù hợp với năng suất, chất lượng cao, ít có khả năng bị nhiễm rầy lưng trắng và sâu bệnh khác.

4. Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông tin kịp thời tình hình hạn hán, dự báo tình hình rầy lưng trắng, sâu, bệnh và các biện pháp phòng trừ để mọi người dân chủ động chống hạn, phòng trừ và dập tắt dịch bệnh đạt kết quả.

Theo Nhandan