Thứ sáu,  12/07/2024

Lạng Sơn phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp

LSO-Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh, để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, ngày 11 tháng 2 năm 2010, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 114/UBND-VX phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010.Trong đợt phát động thi đua này, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, trên tất cả các lĩnh vực công tác, hướng tới mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh với chủ đề: “Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Lạng Sơn chung sức, đồng lòng quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2010”; nhằm thiết thực lập thành tích chào...

LSO-Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh, để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, ngày 11 tháng 2 năm 2010, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 114/UBND-VX phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2010; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010.

Trong đợt phát động thi đua này, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, trên tất cả các lĩnh vực công tác, hướng tới mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh với chủ đề: “Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Lạng Sơn chung sức, đồng lòng quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2010”; nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đại hội thi đua yêu nước toàn quốc năm 2010, kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Cùng với các sự kiện lớn của cả nước, Lạng Sơn có 3 sự kiện nổi bật đó là: kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri, 70 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn; Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn.

MC