Chủ nhật,  21/07/2024

Lộc Bình: Hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp

LSO-Ngay những ngày đầu xuân, không khí lao động, sản xuất trên địa bàn huyện Lộc Bình đã trở nên nhộn nhịp. Các thôn bản rộn rã với trồng cây đầu xuân, làm giao thông, thuỷ lợi, làm đất, chăm sóc cây trồng… Không chỉ là tạo khí thế cho một năm sản xuất mới mà nhân dân các dân tộc huyện Lộc Bình còn đang ra sức thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hà Văn Dỉnh, Bí thư Huyện uỷ Lộc Bình vui vẻ thông báo: Ngay từ trước Tết nguyên đán, Lộc Bình đã huy động được hàng vạn ngày công, cung ứng xấp xỉ 1 ngàn tấn xi măng cho các địa phương làm đường giao thông, thuỷ lợi. Cho đến nay khối lượng công việc đã vượt xa so với kế hoạch đề ra. Tại các địa phương trong toàn huyện sôi nổi với các hoạt động lao động sản xuất, tất cả đang ra sức phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm (2006-2010) mà Nghị...

LSO-Ngay những ngày đầu xuân, không khí lao động, sản xuất trên địa bàn huyện Lộc Bình đã trở nên nhộn nhịp. Các thôn bản rộn rã với trồng cây đầu xuân, làm giao thông, thuỷ lợi, làm đất, chăm sóc cây trồng… Không chỉ là tạo khí thế cho một năm sản xuất mới mà nhân dân các dân tộc huyện Lộc Bình còn đang ra sức thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hà Văn Dỉnh, Bí thư Huyện uỷ Lộc Bình vui vẻ thông báo: Ngay từ trước Tết nguyên đán, Lộc Bình đã huy động được hàng vạn ngày công, cung ứng xấp xỉ 1 ngàn tấn xi măng cho các địa phương làm đường giao thông, thuỷ lợi. Cho đến nay khối lượng công việc đã vượt xa so với kế hoạch đề ra. Tại các địa phương trong toàn huyện sôi nổi với các hoạt động lao động sản xuất, tất cả đang ra sức phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm (2006-2010) mà Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra.
Đồng chí Bí thư Huyện uỷ cho biết: Trong những năm qua, huyện đã tập trung rà soát các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện và so sánh những kết quả đó với mặt bằng chung của toàn tỉnh. Để từ đó giữ vững, phát huy những chỉ tiêu đạt khá, đồng thời tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu chưa đạt. Nhờ vậy, cho đến nay hầu hết các chỉ tiêu chính về kinh tế- xã hội của kế hoạch 5 năm (2006-2010) của huyện cho đến nay cơ bản đã đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội huyện (GDP) luôn được giữ vững ở mức khá cao từ 9,6 đến trên 10%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng, trong đó sản xuất nông nghiệp có sự chuyển biến mạnh mẽ, tổng sản lượng lương thực hàng năm luôn đạt xấp xỉ 40.000 tấn; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 10 triệu đồng/năm; qua 5 năm, hộ nghèo giảm nhanh và bền vững.
Nhân dân huyện Lộc Bình ra quân bê tông hóa giao thông nông thôn
Cùng với đẩy mạnh các phong trào lao động sản xuất sáng tạo, trong năm 2010, Lộc Bình cũng triển khai nhiều công trình quan trọng như dự án thuỷ điện Bản Lải, khởi động nhà máy Nhiệt điện Na Dương II; dự án phân xương sàng tuyển của Công ty than Na Dương, dự án đường Na Dương – Xuân Dương với tổng số vốn trên 140 tỷ đồng…Để có thể triển khai thực hiện tốt các công trình này chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, ngay từ đầu năm 2010, Lộc Bình đã xác định giải phóng mặt bằng là một trong những công tác trọng tâm để từ đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.
Đồng chí Hà Văn Dỉnh cho biết: Đến nay đã tiến hành quán triệt đầy đủ, sâu sắc đến các cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ về nội dung, yêu cầu tại Chỉ thị 37-CT/TW, ngày 4/8/2009 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn, chỉ thị, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên về Đại hội đảng bộ các cấp. Huyện cũng đã thành lập các tiểu ban như tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự…đồng thời chọn và hướng dẫn 2 đơn vị thực hiện Đại hội điểm xây dựng báo cáo chính trị theo đúng trình tự kế hoạch đề ra; họp Ban chấp hành lấy ý kiến tín nhiệm đối với nhân sự trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI…Công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất theo đúng tiến độ đã đề ra. Ngoài ra huyện đang khẩn trương tiến hành sơ, tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm trên địa bàn, đồng thời vẫn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế- xã hội; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng ta là đạo đức là văn minh… Đồng chí Bí thư Huyện uỷ khẳng định: Mọi công việc đã sẵn sàng, đảm bảo tiến hành Đại hội theo đúng tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức, đảm bảo an toàn tiết kiệm; phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, các thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

Lê Minh