Thứ tư,  24/07/2024

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại xã Ái Quốc

Ngày 25/2/2010, đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình. Tham dự có lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông- Vận tải, Nông nghiệp và PTNN và Ban Dân tộc tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến một số hộ gia đình của xã Ái Quốc ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm của bà con. Thăm một số công trình giao thông, thuỷ lợi do nhân dân tự xây dựng theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.Đ/c Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc Tiếp đó, đoàn đã nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội; tiến độ sản xuất vụ đông-xuân của xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội, đường giao thông không thuận tiện, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 80%, nhưng trong những năm qua, nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Ái Quốc luôn đoàn kết một lòng,...

Ngày 25/2/2010, đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình. Tham dự có lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông- Vận tải, Nông nghiệp và PTNN và Ban Dân tộc tỉnh.
Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến một số hộ gia đình của xã Ái Quốc ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm của bà con. Thăm một số công trình giao thông, thuỷ lợi do nhân dân tự xây dựng theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.


Đ/c Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc


Tiếp đó, đoàn đã nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội; tiến độ sản xuất vụ đông-xuân của xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội, đường giao thông không thuận tiện, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 80%, nhưng trong những năm qua, nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Ái Quốc luôn đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm vươn lên.Lãnh đạo xã Ái Quốc báo cáo tình hình kinh tế – xã hộiĐoàn thăm công trình thủy lợi do nhân dân tự làm


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vy Văn Thành đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng cao của nhân dân các dân tộc xã Ái Quốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là làm đường giao thông, thuỷ lợi… Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ban, ngành chức năng cần có sự quan tâm đặc biệt đối với xã, có cơ chế phù hợp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phát huy được tiềm năng thế mạnh của địa phương, nhất là thế mạnh về đồi rừng, giúp người nông dân sớm thoát khỏi diện nghèo, vươn tới một cuộc sống khá.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng xã Ái Quốc một bộ máy vi tính.Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh tặng xã Ái Quốc bộ máy vi tính
Nông Minh Thảo