Thứ sáu,  19/07/2024

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lực lượng chuyên trách, nòng cốt quản lý, bảo vệ biên giới

LSO-Cách đây 51 năm, thực hiện Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, ngày 3/3/1959 Chính phủ đã ra Nghị quyết số 100/TTg quyết định thành lập lực lượng CAND vũ trang (nay là BĐBP). Ra đời trong tình hình đất nước tạm chia cắt 2 miền; lực lượng còn non trẻ, nhiều thiếu thốn; song cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua mọi gian khổ hy sinh, vượt núi, băng rừng khảo sát biên giới lập đồn, trạm hình thành tuyến đồn, trạm bảo vệ biên giới trên bộ, bờ biển, bảo vệ giới tuyến quân sự tạm thời; chi viện cho lực lượng an ninh miền Nam. Lực lượng BĐBP đã góp phần xứng đáng trong các giai đoạn cách mạng của đất nước, đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang lần thứ 2 trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng. Trong thành tích chung của lực lượng có sự góp phần xứng đáng của BĐBP Lạng Sơn qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng.Đất nước đang đổi mới; thuận lợi, khó khăn đan xen trong quá trình công nghiệp...

LSO-Cách đây 51 năm, thực hiện Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, ngày 3/3/1959 Chính phủ đã ra Nghị quyết số 100/TTg quyết định thành lập lực lượng CAND vũ trang (nay là BĐBP). Ra đời trong tình hình đất nước tạm chia cắt 2 miền; lực lượng còn non trẻ, nhiều thiếu thốn; song cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua mọi gian khổ hy sinh, vượt núi, băng rừng khảo sát biên giới lập đồn, trạm hình thành tuyến đồn, trạm bảo vệ biên giới trên bộ, bờ biển, bảo vệ giới tuyến quân sự tạm thời; chi viện cho lực lượng an ninh miền Nam.
Lực lượng BĐBP đã góp phần xứng đáng trong các giai đoạn cách mạng của đất nước, đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang lần thứ 2 trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng. Trong thành tích chung của lực lượng có sự góp phần xứng đáng của BĐBP Lạng Sơn qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng.
Đất nước đang đổi mới; thuận lợi, khó khăn đan xen trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền biên giới quốc gia của BĐBP, trong đó có BĐBP Lạng Sơn hiện tại và thời gian tới là vinh dự, nhưng rất nặng nề. Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biên giới quốc gia, phục vụ tốt cho xây dựng phát triển của đất nước, của địa phương. Hội nhập sâu rộng, quan hệ đối ngoại rộng mở với đảm bảo an ninh hiệu quả nhất. Đối ngoại biên phòng được tăng cường để phát triển quan hệ hữu nghị hai bên biên giới. Xử lý, giải quyết tình hình liên quan chủ quyền, lãnh thổ biên giới, vụ việc đúng pháp luật Nhà nước, Hiệp định, thỏa thuận với nước đối diện đồng thời phải thực hiện, phù hợp thông lệ Quốc tế. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP đặc biệt là chỉ huy các cấp hoàn thành được nhiệm vụ trước hết phải có trách nhiệm cao, có tâm, có đức và không ngừng học tập, nắm vững và không ngừng nâng cao tri thức biên phòng, tri thức pháp luật và nghiệp vụ. Xử lý và tham mưu đề xuất với cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết vụ việc phải đạt được yêu cầu về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ; Tham mưu, giúp chính quyền cấp cơ sở trong chỉ đạo, xử lý vụ việc đúng chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tình huống vụ việc đan xen phức tạp, biện pháp xử lý, linh hoạt, song luôn quán triệt công tác quản lý, bảo vệ biên giới phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của quần chúng, của các lực lượng, đặc biệt là nhân dân khu vực biên giới dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền địa phương, BĐBP làm nòng cốt, chuyên trách.
Bộ đội Biên phòng và dân quân xã Tân Mỹ kiểm tra cột mốc – Ảnh: N.Đ.B
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biên giới; cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lạng Sơn phải không ngừng học tập, thấm nhuần lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng, phải trung thành với Đảng, tận tụy với dân trong công tác; dũng cảm trước địch, vì nước quên thân để hoàn thành nhiệm vụ. Không ngừng rèn luyện, học tập trong thực tiễn công tác, nâng cao trình độ năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Có biện pháp vận động quần chúng tốt, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế khu vực biên giới, tham gia tích cực với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị địa bàn biên giới vững mạnh; gắn kết chặt chẽ giữa BĐBP với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn, từng bước xây dựng được thế trận biên phòng trong lòng dân vững chắc đó là nội dung quan trọng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện.
Để hoàn thành nhiệm vụ mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP phải gương mẫu, phải được dân tin, cưu mang, đùm bọc; do đó mọi tư tưởng, hành động làm ảnh hưởng uy tín của lực lượng, cơ hội, thực dụng… phải cần được khắc phục, loại bỏ, để BĐBP luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ là lực lượng chuyên trách, nòng cốt quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Kỷ niệm 51 năm ngày thành lập lực lượng cũng là dịp để BĐBP tri ân đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã hy sinh xây đắp nên thành tích, chiến công của BĐBP tỉnh, của lực lượng. Tri ân đối với nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đã giúp đỡ BĐBP trong suốt quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của BĐBP. Thành tích đạt được trong thời gian tới phải cao hơn, toàn diện hơn để đền đáp sự quan tâm, giúp đỡ của cấp trên, của cấp ủy, chính quyền địa phương, của các ngành, các lực lượng đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho BĐBP hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đại tá Hoàng Đức Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Lạng Sơn