Chủ nhật,  21/07/2024

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Ấn Ðộ và In-đô-nê-xi-a

Chiều 3-3, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Mê-ra Cu-ma và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa In-đô-nê-xi-a Ma-du-ki A-li.Tại Ấn Độ, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Mê-ra Cu-ma; đến chào Tổng thống Prát-ha Pa-tin; gặp Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ha-mít An-xa-ri; tiếp lãnh đạo Đảng CS Ấn Độ, Đảng CS Ấn Độ Mác-xít...; tới dự và khai mạc "Những ngày Việt Nam tại Ấn Độ"; thăm Bốt Ga-y-a và Băng-ga-lo.Tại In-đô-nê-xi-a, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ma-du-ki A-li, ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội; đến chào Tổng thống Xu-xi-lô Bam-bang Giu-đô-giô-nô; hội kiến Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương nhân dân Tau-phích Ki-ê-mát; khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - In-đô-nê-xi-a; tiếp Tổng Thư ký AIPA An-tô-ni V. Xu-en-xô, Tổng...

Chiều 3-3, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Mê-ra Cu-ma và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa In-đô-nê-xi-a Ma-du-ki A-li.

Tại Ấn Độ, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Mê-ra Cu-ma; đến chào Tổng thống Prát-ha Pa-tin; gặp Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ha-mít An-xa-ri; tiếp lãnh đạo Đảng CS Ấn Độ, Đảng CS Ấn Độ Mác-xít…; tới dự và khai mạc “Những ngày Việt Nam tại Ấn Độ”; thăm Bốt Ga-y-a và Băng-ga-lo.

Tại In-đô-nê-xi-a, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ma-du-ki A-li, ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội; đến chào Tổng thống Xu-xi-lô Bam-bang Giu-đô-giô-nô; hội kiến Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương nhân dân Tau-phích Ki-ê-mát; khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – In-đô-nê-xi-a; tiếp Tổng Thư ký AIPA An-tô-ni V. Xu-en-xô, Tổng Thư ký ASEAN Xu-rin Pít-xu-văn; thăm làm việc tại Ba-li…
Theo Nhandan